Obavještenja za kupce

Mjerenje zadovoljstva kupaca

U skladu sa zahtjevima Sistema upravljanja kvalitetom ISO 9001:2015 i politikom kvaliteta, JP „Komunalno Brčko“ i ove godine provodi redovnu aktivnosti mjerenja zadovoljstva kupaca.

Aktivnost provodi Služba za odnose s kupcima, koja poziva sve kupce i korisnike komunalnih  usluga da popune anketu i na taj način ocijene kvalitet, uslove i način pružanja usluga – distribuciju i snabdjevanje električnom energijom, proizvodnju i distribuciju vode, prikupljanje otpada, održavanje javnih površina, odnos prema kupcima, odnosno cjelokupan rad JP „Komunalno Brčko“.

Anketne listiće kupci mogu popuniti na šalterima Blagajne i Info centra preduzeća svakim radnim danom od 7:00 do 19:00 sati, preuzeti sa web stranice ili zatražiti putem info@komunalno.ba. Anketiranje se vrši i na terenu posredstvom revizora komunalnih usluga.

Ovu aktivnost preduzeće realizuje još od 2010. godine, jer su kvalitet u poslovanju i usmjerenost na kupce strateška usmjerenja i temeljne vrijednosti kojima se preduzeće rukovodi.

Anketni listić možete preuzeti i ovdje.

Nazad na listu