Godišnji izvještaj o poslovanju JP Komunalno Brčko d.o.o. za 2020. godinu

Godišnji izvještaj o poslovanju JP Komunalno Brčko d.o.o. za 2019. godinu

Godišnji izvještaj o poslovanju JP Komunalno Brčko d.o.o. za 2018. godinu

Godišnji izvještaj o poslovanju JP Komunalno Brčko d.o.o. za 2017. godinu

Godišnji izvještaj o poslovanju JP Komunalno Brčko d.o.o. za 2016. godinu