Godišnji izvještaj o radu i finansijskom poslovanju za 2022. godinu

Odluka Upravnog odbora o usvajanju izvještaja o radu i finansijskom poslovanju za 2022. godinu

Odluka Skupštine o usvajanju Izvještaja o radu i finansijskom poslovanju za 2022. godinu

Godišnji izvještaj o poslovanju JP Komunalno Brčko d.o.o. 1.1.-30.06.2022.god.

Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JPK za 2021. godinu

Godišnji izvještaj o poslovanju JP Komunalno Brčko d.o.o. za 2020. godinu

Godišnji izvještaj o poslovanju JP Komunalno Brčko d.o.o. za 2019. godinu

Godišnji izvještaj o poslovanju JP Komunalno Brčko d.o.o. za 2018. godinu

Godišnji izvještaj o poslovanju JP Komunalno Brčko d.o.o. za 2017. godinu

Godišnji izvještaj o poslovanju JP Komunalno Brčko d.o.o. za 2016. godinu