Cjenovnik-usluga RJ Vodovod I kanalizacija

Cjenovnik usluga RJ Čistoća

Cjenovnik usluga RJ Eelektrodistribucija

Tarifni stavovi za isporuku električne energije za kvalifikovane kupce koji se ne snabdijevaju u okviru univerzalne usluge 1.2.2023.god.

Odluka o tarifama za usluge distribucije električne energije u Brčko distriktu BiH 1.3.2023.

Odluka o tarifama za snabdijevanje električnom energijom u okviru univerzalne usluge u Brčko distriktu BiH 1.3.2023.