Cjenovnik-usluga RJ Vodovod I kanalizacija

Cjenovnik usluga RJ Čistoća

Cjenovnik usluga RJ Eelektrodistribucija

Odluka o tarifnim stavovima za isporuku električne energije za kupce koji se snabdijevaju u okviru univerzalne usluge – tržišne kupce 1.1.2024.

Odluka o tarifama za usluge distribucije električne energije u Brčko distriktu BiH 1.3.2023.

Odluka o tarifama za snabdijevanje električnom energijom u okviru univerzalne usluge u Brčko distriktu BiH 1.3.2023.