Cjenovnik usluga odvoza smeća

Cjenovnik usluga RJ Vodovod i kanalizacija

Cjenovnik usluga RJ Eelektrodistribucija

Cjenovnik održavanja javnih površina

Cjenovnik održavanja zelenih površina

Cjenovnik usluga zbrinjavanja otpada na gradskoj deponiji

Odluka o tarifnim stavovima za isporuku el. energije kvalif. kupcima 2020

Odluka o tarifama za usluge distribucije električne energije 2020.

Odluka o tarifama za snabdijevanje električnom energijom 2020.