2014

JP „Komunalno Brčko“ među najpoželjnijim poslodavcima u BiH

JP „Komunalno Brčko” jedno je od TOP 100 najpoželjnijih poslodavaca u BiH prema izboru korisnika portala www.posao.ba. Tokom februara i marta 2014. godine realizovano je istraživanje u okviru projekta „Najpoželjniji poslodavac 2014” u kojem je učestvovalo više od 650 bh. kompanija, koje su predložili korisnici portala.

Glasanje je bilo bazirano na ličnоj percepciji ispitanika o uslovima zapošljavanja i rada u jednom preduzeću, brizi za zaposlenike, radnom vremenu, sigurnosti na radnom mjestu, napretku kompanije, tj. sveukupnom upravljanju ljudskim resursima i imidžu kompanije u javnosti.

Projekat „Najpoželjniji poslodavac u BiH“ ima za cilj promovisanje pozitivne prakse upravljanja ljudskim potencijalima u BiH da bi se preduzeća dodatno motivisala da unapređuju svoje odnose prema zaposlenima i ponude još bolje uslove za rad, razvoj, napredak i usavršavanje znanja i vještina, po čemu je naše preduzeće odavno poznato.

Dodjela titule i žiga „Najpoželjniji poslodavac” omogućila nam je da se još bolje pozicioniramo u svijesti kandidata sa izraženim kvalifikacijima, odgovornošću i spremnošću za rad, kao preduzeće u kojem bi željeli raditi i napredovati, te nam pomoći da postanemo još bolji, uspješniji i poželjniji poslodavac.

Najpoželjnijeg poslodavca biraju korisnici portala www.posao.ba, vodećeg Internet portala za zapošljavanje i jednog od najposjećenijih Internet portala u BiH, čiji smo i mi partneri.

2013

Nagrade najmenadžer i najkompanija BiH u kategoriji javnih preduzeća za 2013. godinu

Na svečanoj dodjeli nagrada najuspješnijim privrednicima, kompanijama i zaslužnim pojedinicima održanoj u Banjaluci, nagrade najmenadžer i najkompanija u kategoriji javnih preduzeća za 2013. godinu pripale su našem direktoru Admiru Nukoviću i našem preduzeću JP „Komunalno Brčko”.

Manifestaciju su organizovali Evropsko udruženje menadžera i Direkcija za izbor najmenadžera BiH, Jugoistočne i Srednje Evrope. Na osnovu strogih kriterijuma identifikuju se, imenuju, afirmišu i promovišu izuzetni menadžeri i uspješne kompanije, analizira ostvarenje najuspješnijih i izdvajaju oni koji ostvaruju znatno više od ostalih i „vuku” naprijed svoju državu i regiju.

Nezavisna agencija, Evropsko udruženje menadžera i časopis Euromanager prepoznali su ogroman pomak napravljen u organizacionim, upravljačkim, tehnološkim i inovativnim procesima u JP „Komunalno Brčko” od 2008. godine, te su od skoro 2.000 prijedloga i nominacija, procijenili da naše preduzeće i direktor ispunjavaju sve uslove: kontinuiran razvoj, izvanredni rezultati poslovanja, stalno unapređenje kvaliteta usluga.

Agencija za izbor i promociju menadžera jedini je globalni i nezavisni autoritet u regionu Jugoistočne i Srednje Evrope, a čija je nagrada najmenadžer i najkompanija svrstana među sedam (7) najrespektabilnijih nagrada u svijetu (Njujork, Pariz, London, Rim, Cirih, Madrid i Brisel). Direktor Nuković je ovu nagradu dobio i 2003. godine, kada je proglašen najmenadžerom godine u BiH za podršku razvoju malih i srednjih preduzeća u 2003. godini.

2012

JP ``Komunalno Brčko`` dobitnik Srebrne plakete Vidovdanske trke

Upravni odbor Atletskog kluba „Brčko“ dodijelio je našem preduzeću 2012. godine Srebrnu plaketu Vidovdanske trke, za poseban doprinos u organizaciji i realizaciji ove manifestacije.

Organizatori Vidovdanske trke istakli su da je JP „Komunalno Brčko“ pokazalo najviši stepen predanosti kada je riječ o tehničkoj i materijalnoj podršci ovoj velikoj sportskoj smotri, što je, između ostalog, doprinijelo očuvanju statusa Vidovdanske trke u svijetu, a Brčko označilo kao jedan od najboljih primjera pozitivnog odnosa javnog preduzeća za komunalne djelatnosti prema interesima grada.

2009,2010,2011

JP ``Komunalno Brčko`` među 100 najvećih u BiH

Naše preduzeće je 2009., 2010. i 2011. godine svrstano među 100 najvećih kompanija u BiH, prema izboru koji organizuje privredni magazin Poslovne novine. Pozitivnim i efikasnim poslovanjem, kvalitetnim pružanjem usluga i ispravnom određivanju obima zadataka, naše preduzeće je za kratko vrijeme, od 2008. godine pa na ovamo, postalo jedno od najrespektabilnijih bh. preduzeća.

Promjenom načina rangiranja bosanskohercegovačkih preduzeća, koji nije uključivao mogućnost učešća preduzeća iz Brčko distrikta BiH, od 2011. godine nismo bili u prilici da odmjerimo snagu sa ostalim privrednim subjektima u zemlji, kada je riječ o ovom izboru.

2010

Poslodavac godine za osobe sa invaliditetom

JP „Komunalno Brčko“ radnim angažovanjem osoba sa invaliditetom aktivno podržava kvalitetno i ravnopravno uključivanje ove društvene grupacije u društvene i ekonomske tokove. Sa skoro 30 zaposlenih osoba sa invaliditetom, naše preduzeće predstavlja jedno od rijetkih privrednih subjekata koje sopstvenim primjerom stimuliše promjenu negativnog stava poslodavaca prema zapošljavanju osoba sa invaliditetom.

Godine 2010. dodijeljena nam je nagrada za Poslodavca godine za osobe sa invaliditetom. Redovno podržavamo izbor Poslodavca godine za osobe sa invaliditetom u BiH koji provode Centar za razvoj i podršku i Inicijative preživjelih od mina, a cilj izbora je promovisanje koncepta društveno odgovornog poslovanja i stimulisanje zapošljavanja osoba sa invaliditetom kao ravnopravnih članova našeg društva.

Kao javno preduzeće temelje za buduće generacije gradimo zajedno s lokalnom zajednicom u cilju poboljšanja kvaliteta života zajednice u kojoj poslujemo a naše strateško usmjerenje je da se ponašamo na društveno odgovoran način i da zastupamo politiku jednakih mogućnosti.

2007

JP „Komunalno Brčko“ dobitnik medalje za podršku projektu „Volontiraj – kreditiraj“

„Volontiraj – kreditiraj” je naziv projekta koji na nivou BiH od 2007. godine provodi Udruženje građana „Info House” iz Sarajeva, sa lokalnim partnerima, organizacijama i preduzećima. Glavni cilj projekta je jačanje kapaciteta mladih, da bi u budućnosti bili spremni da preuzmu odgovornost za svoju profesionalnu budućnost, razvoj lokalne zajednice kojoj pripadaju, ali i poboljšanje statusa mladih u cjelini.

Naše preduzeće podržava ovaj projekat od 2011. godine, za šta su nam dodjeljene zahvalnice, a na VII Sajmu kreditiranja, kao završnoj manifestaciji projekta „Volontiraj – kreditiraj” za 2013/2014. godinu, našem preduzeću uručena je i medalja kao simbol podrške ovom projektu.