Osnovna djelatnost JP „Komunalno Brčko“ je pružanje visokokvalitetnih javnih usluga distribucije i snabdijevanja električnom energijom, proizvodnje i distribucije vode, prikupljanja, transporta i deponovanja komunalnog otpada i održavanja javnih površina. U cilju što kvalitetnijeg obavljanja usluga iz primarnog domena rada organizovane su četiri radne jedinice:

RJ Elektrodistribucija

Osnivanjem JP „Komunalno Brčko“ poslovi distribucije i snabdijevanja električnom energijom potrošača na teritoriji Brčko distrikta BiH prešli su iz nadležnosti Vlade Brčko distrikta BiH na JP „Komunalno Brčko“…

RJ Vodovod i kanalizacija

Radna jedinica Vodovod i kanalizacija zadužena je za proizvodnju i distribuciju vode, upravljanje i održavanje glavnog transportnog i ostalih cjevovoda u gradskom i pojedinim lokalnim vodovodnim sistemima, te za održavanje kanalizacione mreže…

RJ Čistoća

RJ Čistoća se bavi prikupljanjem, transportom i deponovanjem otpada, održavanjem i uređenjem deponije, održavanjem ulica i puteva na području Brčko distrikta BiH, uređenjem i održavanjem zelenih površina na području Brčko distrikta BiH i zbrinjavanjem pasa lutalica…

administracija

RJ Administracija

U okviru RJ Administracija obavljaju se svi administrativni poslovi JP „Komunalno Brčko“, uspostavlja se kvalitetan odnos sa kupcima komunalnih usluga i pruža se podrška drugim radnim jedinicama…

Radne jedinice su organizovane kroz službe, izuzev RJ Administracija koja je organizovana kroz odjeljenja i službe. Radnom jedinicom upravlja šef radne jedinice koji je neposredno odgovoran direktoru preduzeća.

Pojedine službe su, zbog složenosti i obima posla, organizovane u sektore. Ovakva organizaciona struktura preduzeća omogućava jasnu podjelu poslova, delegiranje nadležnosti i preuzimanje odgovornosti za postignute rezultate.

Između navedenih radnih jedinica postoji dobra koordinacija aktivnosti, čiji je osnovni cilj pružanje visokokvalitetnih usluga i zadovoljstvo naših kupaca. Prema organizacionom planu, u okviru navedenih službi radi više od 500 zaposlenih na čijem radu, posvećenosti, odgovornosti i profesionalnosti zasnivamo cjelokupan uspjeh preduzeća.