Znanje je moć – i svjesni smo toga. JP „Komunalno Brčko“ u okviru svojih poslovnih aktivnosti posebnu pažnju poklanja stručnom usavršavanju i obrazovanju svojih zaposlenika, ali i mladih osoba.

Naši rezultati temelje se na obrazovanom, kreativnom i inovativnom kadru. Spoznaja da su ljudi neiscrpni razvojni resurs i kapital, određuje naše poslovno ponašanje, organizacijsku i upravljačku strukturu i sve organizacijske procese. Kako se razvijamo i rastemo, potrebni su nam stručni pojedinci, timovi i stručnjaci, spremni da zauzmu svoju ulogu u strategiji  poslovanja preduzeća.

Sistem stručnog usavršavanja i obrazovanja JP „Komunalno Brčko“ stalno se unapređuju, prati poslovne i individualne potrebe, ciljeve i planove, te osigurava kontinuirani rast i razvoj, kako preduzeća tako i pojedinca. Plan stručnog usavršavanja i obrazovanja zaposlenih u JP „Komunalno Brčko“ zasnovan je na konceptu obrazovanja „po mjeri“ preduzeća gdje je akcent na utvrđivanju konkretnih potreba za obrazovanjem i obučavanjem na nivou organizacije sagledani sa perspektive ciljeva i poslovne strategije razvoja. Naši zaposlenici pohađaju različite stručne i specijalističke programe, učesnici su konferencija, seminara, radionica i stručnih okupljanja u regiji i svijetu. Našim zaposlenicima omogućavamo usvajanje novih znanja iz svih područja bitnih za njihov individualni, ali i razvoj našeg preduzeća.

Od osnivanja preduzeća organizovan je veliki broj edukativnih skupova i radionica iz raznih oblasti, a koje se prvenstveno odnose na oblast finansija i računovodstva, radno-pravne odnose i upravljanje ljudskim resursima, zatim oblast javnih nabavki, pravni propisi, naplata potraživanja, informatičke vještine, te određene stručne edukacije i usavršavanja kvalifikovanih radnika i inženjera u oblasti elektrotehnike i energetike, rukovanja različitim mašinama i uređajima, te tako imamo:

  • više od 100 zaposlenika koji su prošli informatičku obuku prema ECDL metodologiji i stekli sertifikat o informatičkoj pismenosti koji je međunarodno priznat,
  • oko 70 zaposlenih koji su položili stručni ispit i stekli različite licence neophodne za izvršavanje poslova i zadataka koji su im povjereni, kao što su licence za elektroenergetičare, licence za kontrolu tehničke ispravnosti vozila, te licence za upravljanje motornim vozilima i radnim mašinama,
  • 20 zaposlenih koji su prošli obuku i stekli međunarodno priznat sertifikat za upravljanje projektima po IPMA metodologiji,
  • osposobljen tim od 20 internih auditora za sistem upravljanja kvalitetom i sistem upravljanja okolinom koji planski vrši provjere primjene usvojenih procedura u okviru standarda ISO 9001 i ISO 14001.

Poseban akcenat stavljamo i na interni prenos znanja, pa se svake godine realizuju brojne interne edukacije. Osim obaveznih internih edukacija koji se odnose na oblast zaštite na radu i zaštite od požara, te edukacije o upravljanju sredstvima rada, realizovane su interne edukacije o korištenju softverskih rješenja koja su implementirana u preduzeću, procedurama integrisanog sistema upravljanja, upravljanju postrojenjima u Fabrici vode, selektivnom odlaganju otpada te ostale edukacije identifikovane kao neophodne za efikasno obavljanje aktivnosti.