Naše zaposlenike smatramo najvrijednijim dijelom preduzeća

Ljudski potencijal je ključni resurs poslovnog razvoja JP „Komunalno Brčko“ i čini ga preko 450 zaposlenih raspoređenih u četiri radne jedinice. Imajući u vidu da unapređenje organizacione strukture preduzeća i razvoj kadrova predstavljaju okvir za povećanje efikasnosti u cilju pružanja kvalitetnijih usluga i ostvarenja principa usmjerenosti preduzeća prema kupcima, u okviru strateškog plana poslovanja preduzeća razvoj kadrova identifikovan je kao strateško usmjerenje.

Svake godine organizuju se brojne eksterne i interne edukacije o temama: finansije i računovodstvo, radno-pravni odnosi, upravljanje ljudskim resursima, javne nabavke, pravni propisi, naplate potraživanja, informatičke vještine, zaštita na radu i zaštita od požara, korištenje softverskih rješenja, procedure integrisanog sistema upravljanja i druge stručne edukacije koje su identifikovane kao neophodne za efikasno upravljanje radnim aktivnostima.

JP „Komunalno Brčko“ utječe na poboljšanje stanja na lokalnom tržištu rada kreiranjem novih radnih mjesta i zapošljavanjem mladih ljudi, olakšava mladim ljudima prelazak od škole ka poslu kroz praksu, pripravnički staž, ali ne zaboravlja ni na ljude sa smanjenim sposobnostima i za njih stvara mogućnosti da rade i žive od svog rada.

Upravljanje učinkom zaposlenih

Od 01.01.2014. godine u JP “Komunalno Brčko” se primjenjuje sistem mjerenja učinka zaposlenih. Praćenje učinka je u interesu i organizacije i pojedinca, odnosno kroz njega i pojedinac i organizacija žele postići svoje ciljeve.

Uspostavljanjem jedinstvenog, sistematičnog i objektivnog pristupa procjeni radnog učinka te davanju povratne informacije o radu možemo značajno unaprijediti rad svih zaposlenika te samim tim utjecati na rezultate koje postižemo. Cilj ocjenjivanja radne uspješnosti jeste da se zaposleni ohrabre i da im se pomogne da podignu svoj rad na viši nivo, da razviju svoje potencijale i usvoje nove vještine koje će im biti od koristi na poziciji na kojoj se nalaze, ali i na nekim drugim pozicijama koje ih čekaju u njihovom budućem profesionalnom životu.

U tom smislu, mjerenje uspješnosti na poslu je način da se zaposleni kao pojedinci, kao timovi i kao organizacija u cjelini, podstaknu na neprestano usavršavanje, a procjenjivanje se vrši spram ciljeva i zaduženja koji oni treba da postignu.

Bezbjednost i zaštita na radu

Osim stvaranja motivišućeg okruženja za rad i ulaganja u obuku i razvoj zaposlenih, naš prioritet je i obezbjeđivanje sigurnog i zdravog radnog okruženja za naše zaposlene. U 2013. godini donijeli smo odluku o uvođenju Sistema upravljanja zaštitom zdravlja i bezbjednosti na radu – OHSAS 18001:2007. OHSAS 18001:2007 obuhvata niz zahtjeva za sistematsko praćenje i otklanjanje svih mogućih opasnosti na radnom mjestu. Opravdanost uvođenja ovog standarda ogleda se u potrebi proaktivnog djelovanja na aspekte zaštite zdravlja i bezbjednosti zaposlenih, gdje se na jedan međunarodno sistematizovan i prihvaćen način, upravlja rizicima po zdravlje i bezbjednost zaposlenih na radu, sa ciljem eliminisanja rizika ili njihovog svođenja na prihvatljiv nivo.

Svi zaposleni imaju PRAVO da brinu za svoje zdravlje, zdravlje svojih kolega i sigurnost na radnom mjestu, ALI I OBAVEZU da rad obavljaju sa punom pažnjom radi bezbjednosti svog života i zdravlja, kao i zaštite zdravlja i bezbjednosti drugih zaposlenih, da se pridržavaju propisanih mjera bezbjednosti i zaštite zdravlja radnika na radu i da sredstva lične zaštite koristi u skladu sa utvrđenom namjenom kao i da se pridržavaju sanitarno-tehničkih propisa.

Druženje zaposlenih

Elektrijada – Zaposlenici JP „Komunalno Brčko“ – RJ Elektrodistribucija, zajedno sa kolegama zaposlenim u Elektrodistribucijama u Bajinoj Bašti, Loznici, Vlasenici, Bijeljini, Ugljeviku, Zvorniku i Bratuncu svake godine u drugom gradu organizuju manifestaciju „Drinska elektrijada“, dio Međunarodnih radničko-sportskih igara koje se održavaju još od 1982. godine.

Osim druženja, organizuju se i takmičenja u disciplinama: električarska, mali fudbal, odbojka, stoni tenis, šah, pikado, streljaštvo, nadvlačenje konopca i atletika. Sveukupni pobjednik drinske elektrijade osvaja prelazni pehar.

Humanost zaposlenika – Zaposlenici JP „Komunalno Brčko“ su više puta do sada pokazali humanost, kroz skupljanje dobrotvornih priloga, organizaciju akcija za prikupljanje pomoći kolegama, sugrađanima u nevolji, volonterske projekte, darivanje krvi i mnoge druge aktivnosti, a takvim pozivima i akcijama će se odazivati i ubuduće