Profesionalnost

U obavljanju poslova i zadataka zaposlenici postupaju ispravno, pravedno i nepristrasno, savjesno i odgovorno u skladu sa najvišim profesionalnim standardima, propisima i rokovima, te izgrađujući pri tome odnose međusobnog povjerenja i saradnje.

Usmjerenost na kupce

Prepoznajemo potrebe naših kupaca te doprinosimo ostvarivanju njihovih ciljeva nudeći im visokokvalitetnu uslugu

Ekološka osviještenost

Temelje za buduće generacije gradimo zajedno s lokalnom zajednicom, pri tome omogućavajući zaštitu životne sredine, poboljšanje kvaliteta života zajednice u kojoj poslujemo, kao i održivi

Timski rad

Pružanje kvalitetne usluge i stvaranje novih vrijednosti za širu zajednicu rezultat je timskog rada. Zajedničkim djelovanjem pridonosimo razvoju preduzeća, uz potpuno uvažavanje individualnosti svakog pojedinog zaposlenika kao i posebnosti okruženja u kojem poslujemo.

Lični razvoj

Svaki naš zaposlenik posjeduje potencijal i na nama je da omogućimo potpuni razvoj vještina i stručnih znanja koje posjeduje. Posebno cijenimo i potičemo razvoj naših ljudskih potencijala u cilju stvaranja dodane vrijednosti za svakog od njih ponaosob kao i preduzeća u cjelini

Odgovornost i posvećenost

Svaki naš zaposlenik odgovorno pristupa svakom zadatku, te daje maksimum u postizanju najboljih rezultata i ostvarenju postavljenih ciljeva.

Korporativna društvena odgovornost JP „Komunalno Brčko“ sastavni je dio cjelokupnog poslovanja, te brojnim aktivnostima iskazuje se odgovornost snažnog i uspješnog preduzeća prema društvu u kojem djeluje. JP „Komunalno Brčko“ nastoji biti preduzeće koje podstiče održivi razvoj, postavlja najbolju praksu u utvrđivanju standarda vrhunskog kvaliteta, podstiče integraciju u društvo informacija i znanja te preuzima vodeću ulogu u prepoznavanju važnosti zaštite životne sredine.

Doprinos razvoju lokalne zajednice doživljavamo kao obavezu i kao privilegiju. Nastojimo da prepoznamo potrebe sredine u kojoj poslujemo i u skladu sa tim djelujemo, podržavajući incijative koje su od šire društvene važnosti.

Podržavamo projekte od javnog značaja, sportske kolektive, nevladine organizacije i pojedince koji doprinose razvoju lokalne zajednice. Podrška mladim ljudima, projektima iz oblasti obrazovanja i humanitarnih davanja neodvojivi su dio društveno odgovornog poslovanja JP „Komunalno Brčko“ i važan činilac investiranja za budućnost:

Mladi grade budućnost

Podržali smo dvogodišnji program Mladi grade budućnost u Brčko distriktu BiH“, koji su u Brčkom realizovale nevladine organizacije Centar za održivi razvoj i Centar za omladinski razvoj Proni, a finansirao USAID. Projekt je imao za cilj poboljšanje ekonomskog položaja mladih, stjecanje praktičnih znanja i vještina, povećanje zaposlenosti i, uopće, uključivanje mladih u rad i razvoj lokalne zajednice. Za više od 20 mladih ljudi omogućili smo da saznaju više o svim oblastima poslovanja kojima se bavi JP „Komunalno Brčko“, a upoznali smo ih i sa radno – pravnim aktima preduzeća, kao i aktivnostima u službama koje se bave finansijama, računovodstvom, knjigovodstvom, ljudskim resursima, odnosima s potrošačima, marketingom i odnosima s javnošću.

Pripravnici – pozitivna praksa zapošljavanja mladih kadrova

Menadžment preduzeća od 2008. godine omogućava mladim ljudima obavljanje pripravničkog staža u našem preduzeću. Svake godine raspisuje se javni konkurs za prijem pripravnika sa srednjom, višom i visokom stručnom spremom, a program osposobljavanja pripravnika finansiramo iz vlastitih sredstava. Ovi mladi ljudi, zavisno od stečenog obrazovanja, preferencija i afiniteta, obavljaju pripravnički staž u trajanju od jedne godine, odnosno devet ili šest mjeseci, u jednoj od četiri radne jedinice preduzeća – Elektrodistribuciji, Vodovodu i kanalizaciji, Čistoći ili Administraciji gdje imaju mogućnost da, u saradnji sa mentorima, praktično primjene znanja stečena na fakultetu ili srednjoj školi, steknu nova iskustva, kao i da rade timski, profesionalno i transparentno. Dakle, za vrijeme trajanja pripravničkog staža, pripravnici imaju priliku da steknu potrebno radno iskustvo, a nakon položenog pripravničkog ispita dobijaju i prvu referencu za kasnije trajno zapošljavanje. Glavni cilj zapošljavanja pripravnika jeste da kao društveno odgovorna kompanija, omogući mladim ljudima da steknu prvo radno iskustvo, koje će im olakšati dalje ostvarivanje karijere.

Akcija „Volontiraj – kreditiraj”

Redovno podržavamo akciju „Volontiraj – kreditiraj“ od 2011. godine koju na nivou BiH organizuje Udruženje građana Info House iz Sarajeva. Učenicima omogućavamo da provedu jedan dan u našem preduzeću, upoznaju se sa procesima rada i daju doprinos u funkcionisanju jedne kompleksne organizacije kao što je JP „Komunalno Brčko“, za šta dobiju i projektom definisanu dnevnicu.