Ponedeljak
Utorak
Srijeda
Četvrtak
Petak
CENTAR - SRPSKA VAROŠ - ILIĆKA - POTOČARI
KOLOBARA - BURIĆA BRDO – MERAJE – IVICI - ROSULJE
MAOČA
CENTAR - S. VAROŠ - ILIĆKA
KOLOBARA - BURIĆA BRDO– MERAJE – IVICI -ROSULJE
GRČICA
DONJI BREZIK - PRVI MAJ
GREDICE 2 – SANDIĆI –TRNJACI - POPOVO POLJE – RAŽLJEVO – SLIJEPČEVIĆI - KRBETI - BUZEKARA
GRČICA
PRUTAČE –OGRAĐENOVAC– ČANDE – ĆOSETI –HUKELJI - RAŠLJANI
DIZDARUŠA - POLJOPRIVREDNIK
KLANAC – RIJEKE - BRČKO NOVO
BRKA - UGORI
GORNJI RAHIĆ
CERIK – BIJELA - GORNJA SKAKAVA - GREDICE 1
BRODUŠA - STARI RASADNIK - BROD LIJEVA STRANA
OMERBEGOVAČA – BOĆE –BODERIŠTE – GORNJI ZOVIK – DONJI ZOVIK - ŠTREPCI
VITANOVIĆI - BUKOVAC-BUKVIK – PALANKA –LIPOVAC - ULOVIĆ
DIZDARUŠA - POLJOPRIVREDNIK
D.BREZIK - 1.MAJ
PLAZULJE - GRBAVICA-DONJI RAHIĆ – ULICE - GORICE
SEONJACI – DUBRAVE –PRIJEDOR – STJEPKOVICA - GREDICE 1
G.LANIŠTA - D.LANIŠTA- D.VUKŠIĆ - G.VUKŠIĆ –TINJAŠI – JAGODNJAK–POLJACI - D.SKAKAVA –KREPŠIĆ - MARKOVIĆ POLJE
MUJKIĆI – GLUHAKOVAC - BROD DESNA STRANA
BRČKO NOVO - EŠ NASELJE - BIJELJINSKA CESTA
MUJKIĆI – GLUHAKOVAC - BROD DESNA STRANA
EŠ NASELJE - BIJELJINSKA CESTA - BREZOVO POLJE (čaršija, selo, novo naselje)6
STANOVI - G. BREZIK - G. DUBRAVICE - D. DUBRAVICE - ŠATOROVIĆI
BRODUŠA - STARI RASADNIK - BROD LIJEVA STRANA
KLANAC-RIJEKE