Kemal Atić

dipl.oec
Direktor
blank profile2

Branka Đurić

dipl.ecc
Zamjenik direktora za stručne i administrativne poslove

Dragan Jelisić

dipl.menadžer
Zamjenik direktora za tehničke poslove

Svetislav Simić

dipl.ing.el
Pomoćnik direktora za razvoj i investicije

Pero Androšević

dipl.oec
Pomoćnik direktora za računovodstvo i finansije
blank profile2

Milka Glišić

dipl.oec
Pomoćnik direktora za opšte i administrativne poslove
blank profile2

Enesa Nikšić

dipl.oec
v.d. pomoćnika direktora za logistiku

Armin Drapić

dipl.ing
Šef RJ Elektrodistribucija

Vasilije Vasiljević

dipl.oec
V.D. šefa RJ Vodovod i kanalizacija

Luka Marić

dipl. oec
v.d. šefa RJ Čistoća