JP „Komunalno Brčko“ d.o.o. Brčko distrikt BiH proces nabavke vrši u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH, Pravilnik o postupku nabavke robe, usluga i radova u JP „Komunalno Brčko“ d.o.o. Brčko distrikt BiH i Procedurom nabavke definisanom u skladu sa zahtjevima Sistema kvaliteta ISO 9001:2015. Preduzeće donosi godišnji Plan nabavke u skladu sa definisanim ciljevima poslovanja, potrebama radnih jedinica i radnih procesa u preduzeću.

Na ovoj stranici možete pronaći Plan nabavki, obavještenja o nabavci, odluke o dodjeli ugovora, kao i druge relevantne informacije o nabavkama u JP „Komunalno Brčko“ d.o.o. Brčko distrikt BiH.

PLAN NABAVKI

OBAVJEŠTENJA O NABAVCI

ODLUKE O IZBORU

SKLOPLJENI UGOVORI

IZUZETO OD ZJN

RAZNO