(22.03.2023.) Javni poziv bankama za dostavu ponuda za revolving kredite

(18.12.2023.) Odlukaodluku o izboru najpovoljinijeg ponuđača “ASA BANKA“ d.d. Sarajevo

(12.12.2023.) Odluka o poništenju postupka nabavke materijala za održavanje javne rasvjete (LOT 1,2,4,5,6)

(30.11.2023.) Poziv_nabavka usluga bankarske garancije

(24.11.2023.) Poziv za dostavu ponude za nabavku materijala za održavanje javne rasvjete po lotovima

(20.11.2023.) Poziv za dostavu ponude za nabavku električne energije za Brčko distrikt 2024

Za pristup starijim dokumentima posjetite arhivu starog sajta. Da biste otvorili stari sajt kliknite OVDE