POZIVNI (CALL) CENTAR

0800 505 07

Zadovoljni korisnici i pružanje kvalitetnih usluga jedni su od najvažnijih postulata Politike kvaliteta JP „Komunalno Brčko“. Pozivni centar je u funkciji 24 h, a kontaktiranje je besplatno za pozivaoca.

Preduzeće je 2010. godine uvelo besplatnu info liniju 0800 505 07 za građane Brčko distrikta BiH koji su korisnici neke od usluga preduzeća. Pozivni centar bilježi godišnje više desetina hiljada poziva građana, koji na ovaj način, bez dolaska na šaltere preduzeća, mogu da:

 • Saznaju planske radove na elektro, vodovodnoj i kanalizacionoj mreži
 • Informacije o održavanju javnih površina i odvozu otpada i druge dnevne servisne informacije
 • Saznaju zašto je došlo do nestanka vode, odnosno električne energije
 • Informišu se o načinima i obavezama prilikom podnošenja raznih zahtjeva, izjava ili prijava
 • Prijave kvar na vodovodnoj i elektromreži
 • Saznaju na koji način mogu da dobiju elektroenergetsku ili komunalnu saglasnost
 • Saznaju kako da podnesu bilo koji zahtjev u vezi sa priključenjem na elektrodistributivnu, kanalizacionu ili vodovodnu mrežu ili privremenim odjavljivanjem sa elektrodistributivne, odnosno vodovodne mreže
 • Prijave neovlaštenu potrošnju (krađu) električne energije ili vode
 • Saznaju sedmični, odnosno mjesečni raspored odvoza otpada
 • Prijave neizvršenu uslugu odvoza otpada
 • Saznaju više o planu održavanja javnih i zelenih površina
 • Upute zahtjev za intervenciju ekipe azila za pse
 • Saznaju kako da udome psa iz azila
 • Izvrše reklamaciju na bilo koju isporučenu uslugu
 • Podrže neku od akcija ili kampanja JP „Komunalno Brčko“, upute primjedbu, pohvalu ili sugestiju za rad preduzeća i još mnogo toga.