Operativno uputstvo o izdavaju komunalnih saglasnosti i priključenje objekta na vodovodnu i kanalizacionu mrežu krajnjih kupaca