[23.07.2021. god.] Obavještenje o nabavci bankarskih usluga

[21.07.2021. god.] Obavještenje o nabavci vodomaterijala za priključke

[19.07.2021. god.] Obavještenje o nabavci obrazaca za štampanje računa

[13.07.2021. god.] Obavještenje o nabavci usluga provođenja resertifikacijskog i dva nadzorna audita ISO 45001 2018

[02.07.2021. god.] Obavještenje o nabavci usluga održavanja softvera i sistema za daljinsko očitanje vodomjera

[02.07.2021. god.] Obavještenje za nabavku usluga servisiranja frekventnih regulatora

[29.06.2021. god.] Sažetak obavještenja nabavka i ugradnja MRO- 2 lota

[29.06.2021. god.] Sažetak obavještenja o nabavci KSB pumpe i EBRO ventili

[28.06.2021. god.] Sažetak obavještenja nabavka kamenog agregata

[28.06.2021. god.] Obavještenje o nabavci pumpi

[28.06.2021. god.] Obavještenje o nabavci oplate

[25.06.2021. god.] Ispravka obavještenja o nabavci usluga eksterne revizije finansijskih izvještaja

[10.06.2021. god.] Sažetak obavještenja amm

[10.06.2021. god.] Sažetak obavještenje teretna mv preko 65 t i čistilica

[10.06.2021. god.] Sažetak obavještena o nabavci -pneumatici 2 lota

[08.06.2021. god.] Ispravka obavještenje o nabavci hemikalija i analitičkih reagenasa

[08.06.2021. god.] Obavještenje o nabavci hemikalija i analitičkih reagenasa

[08.06.2021. god.] Obavještenje o nabavci usluga ispitivanje energetskih kablova

[01.06.2021. god.] Obavještenje o nabavci razne opreme

[27.05.2021. god.] Obavještenje o nabavci distributivnih mjernih ormara

[10.05.2021. god.] Obavještenje o nabavci-Usluge popravke i ugradnje vrata

[06.05.2021. god.] Obavještenje o nabavci metalnih polica za arhivu

[29.04.2021. god.] Obavještenje o nabavci- Usluga ispitivanja energetskih kablova

[29.04.2021. god.] Obavještenje o nabavci-Usluge ISP

[29.04.2021. god.] Ispravka za obavještenje o nabavci- Nabavka higijenskog materijala

[29.04.2021. god.] Obavještenje o nabavci-Nabavka higijenskog materijala

[29.04.2021. god.] Obavještenje o nabavci-Izrada nadstrešnica za azil

[29.04.2021. god.] Obavještenje o nabavci - alat i mlaznice

[20.04.2021. god.] Obavještenje o nabavci brojila

[13.04.2021. god.] Obavještenje o nabavci- usluge iznajmljivanja samohodne teleksopske dizalice sa korpom

[13.04.2021. god.] Obavještenje o nabavci- sanacija revizionih kanalizacionih okana

[09.04.2021. god.] Obavještenje o nabavci LZO

[24.07.2020. god.] Sažetak obavještenja - nabavka buldozera

[17.07.2020. god.] Obavještenje - sistematizacija

[13.07.2020. god.] Obavještenje-nabavka kancelarijskog materijala

[13.07.2020. god.] Obavještenje - zatvoreni kontejneri

[10.07.2020. god.] Obavještenje o nabavci usluga održavanja integralnog informacionog sistema

[09.07.2020. god.] Sažetak nabavka spojnog i ovjesnog materijala

[07.07.2020. god.] Obavještenje - nabavka mobilnih telefona

[07.07.2020. god.] Obavještenje o nabaci- Nabavka usluga održavanja sistema tehničke zaštite

[03.07.2020. god.] Nabavka i ugradnja rd za motorna vozila i radne mašine_ 2 lota

[03.07.2020. god.] Obavještenje_Nabavka i ugradnja rd za motorna vozila i radne mašine_4 lota

Za pristup starijim dokumentima posjetite arhivu starog sajta. Da biste otvorili stari sajt kliknite OVDE