Cjenovnik usluga odvoza smeća

Cjenovnik usluga vodovoda

Cjenovnik usluga elektrodistribucije

Cjenovnik održavanja javnih površina

Cjenovnik usluga tekućeg održavanja zelenih površina

Cjenovnik usluga zbrinjavanja otpada prilikom prilikom odlaganja otpada na gradskoj deponiji

Cjenovnik jedne isporuke vode autocisternom zapremine 10m

Odluka o tarifnim stavovima za isporuku el. energije kvalif. kupcima 2020

Odluka o tarifama za usluge distribucije električne energije 2020.

Odluka o tarifama za snabdijevanje električnom energijom 2020.