JP ``Komunalno Brčko`` - odgovorno prema građanima

NAŠ USPJEH SU ZADOVOLJNI ZAPOSLENICI I ZADOVOLJNI KUPCI

Od 01.01.2008. godine kontinuirano pružamo osnovne komunalne usluge u Brčkom za više od 70.000 kupaca.

RUKOVODSTVO JP “KOMUNALNO BRČKO”

U okviru procesa reforme Javne uprave u Brčko distriktu BiH, 26.6.2007. godine, Odlukom Skupštine Brčko distrikta BiH, osnovano je Javno preduzeće za komunalne djelatnosti „Komunalno Brčko“ d.o.o. Brčko distrikt BiH. Preduzeće je 28.12.2007. godine upisano u Registar Osnovnog suda Brčko distrikta BiH i posluje u skladu sa Zakonom o javnim preduzećima Brčko distrikta BiH, Odlukom o osnivanju, Statutom preduzeća i ostalim internim i relevantnim aktivma na nivou Brčko distrikta BiH.

Organ upravljanja preduzećem je Upravni odbor. Upravni odbor donosi opšte i pojedinačne akte preduzeća u skladu sa zakonom, Odlukom o osnivanju, Statutom preduzeća, internim aktima i drugim opštim aktima. Za svoj rad, Upravni odbor odgovara osnivaču – Skupštini Brčko distrikta BiH. Komisija za izbor i imenovanje i mandatno-imunitetska komisija Skupštine Brčko distrikta BiH  vrši izbor kandidata za članove upravnog odbora javnog preduzeća. Predsjednik Upravnog odbora JP “Komunalno Brčko” je Davor Ninić, a članovi Dragan Tomić, Saša Vrkačević, Muamer Ahmetspahić i Mirsad Hasanbašić.

Poslovodni organ preduzeća čine direktor i dva zamjenika direktora. Direktora i zamjenike direktora imenuje Upravni odbor, putem javnog konkursa, u skladu sa uslovima propisanim Statutom Brčko distrikta BiH, Zakonom o javnim preduzećima, odlukom o osnivanju i statutom JP “Komunalno Brčko”, te drugim aktima javnog preduzeća. Direktor preduzeća je Kemal Atić, zamjenik direktora za stručne i administrativne poslove Mićo Stevanović i zamjenik direktora za tehničke poslove Luka Marić.

Javnom preduzeću „Komunalno Brčko“ povjereno je pružanje usluga od opšteg interesa u Brčko distriktu BiH, odnosno distribucija električne energije, proizvodnja i distribucija vode, održavanje i uređenje javnih površina, te prikupljanje, odvoz i deponovanje komunalnog otpada.

MISIJA

Da pružamo usluge distribucije i snabdijevanja električnom energijom, proizvodnju i distribuciju vode, prikupljanje i odvodnju otpadnih voda, prikupljanje i deponovanje otpada te održavanje higijene javnih površina. Sve usluge su na nivou propisanog kvaliteta, maksimalno prilagođene zahtjevima kupaca. Poslujemo transparentno, poštujući zakonske propise, primjenjujući najviše standarde u oblasti upravljanja poslovnim procesima i razvijamo partnerske odnose sa kupcima naših usluga, institucijama, dobavljačima te ostalim zainteresovanim stranama.

VIZIJA

Želimo biti primjer uspješnog preduzeća koje pruža komunalne usluge u skladu sa najvišim standardima kvaliteta, ostvarujući zadovoljstvo kupaca, zaposlenih i šire društvene zajednice, te preduzeće koje stalno unapređuje procese rada i sistem poslovanja, integrišući pitanje zaštite životne sredine, brige za zaposlenike i posjetioce, te bezbjednost informacija u sve radne aktivnosti.