Servisne informacije

SERVISNE INFORMACIJE za četvrtak 25.08.2022. godine

RJ ELEKTRODISTRIBUCIJA

Zastoji u snabdijevanju električnom energijom:

 • Miroslava Krleže dio, Ljudevita Gaja i Bosne Srebrene dio – zastoj u vremenu od 09:00 – 12:00 h;
 • Brezovo Polje dio, Petkovača, Selo Brezovo Polje dio, Slijepčevići dio, Popovo Polje dio, Ražljevo, Krbeti i Posavci – dva kratka zastoja u terminu od 09:00 – 14:00 h;
 • Popovo Polje dio – zastoj u vremenu od 09:00 – 14:00 h;

RJ VODOVOD I KANALIZACIJA

 • Izvođenje radova na sanaciji curenja vode na mreži u ulicama Petra Kočića, Krfska i Sulje Kahrimana. Moguć je kraći zastoj u vodosnabdijevanju u dijelu naselja gdje se izvode radovi
 • Nastavak izvođenja radova na poboljšanju vodosnabdijevanja u MZ Šatorovići
 • Na svim lokalnim vodovodnim sistemima su mogući poremećaji u vodosnadbijevanju u vidu pada pritiska i prekida vodosnadbijevanja, usljed nedovoljne količine vode na izvorištima.
 • Kvalitet vode je zadovoljavajući i odgovara Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (Sl. glasnik BiH, brojevi: 40/10, 43/10 i 30/12).

RJ ČISTOĆA

Služba za upravljanje otpadom

Prema planu, danas će prikupljanje i odvoz smeća od pravnih i fizičkih lica biti organizovano u naseljima: Centar – Srpska Varoš – Ilićka, Grčica, Gornji Rahić, Dizdaruša – Poljoprivrednik, Mujkići – Gluhakovac – Brod donja strana, Broduša – Stari Rasadnik – Brod lijeva strana.

Služba za javnu higijenu

Održavanje javnih, zelenih i saobraćajnih površina će se odvijati u skladu sa Planom i programom nadležnog odjeljenja Vlade Brčko distrikta BiH za održavanje javnih površina:

 • Sakupljanje i uklanjanje otpadaka sa javnih površina, ručno čišćenje javnih površina, pražnjenje posuda za otpatke.
 • Održavanje pješačke  zone i Bulevara Mira: čišćenje, sakupljanje otpadaka i pražnjenje korpica
 • Održavanje javnih i zelenih površina u skladu sa godišnjim planom

Sektor za zbrinjavanje napuštenih životinja

 • Udomljavanje pasa iz azila svakog utorka i petka od 10:00 – 11:00 h

OSTALE AKTIVNOSTI

O ostalim uslugama koje pruža JP „Komunalno Brčko“ možete saznati više u korisničkom servisu na www.komunalno.ba ili kontaktiranjem Pozivnog centra 0800 505 07.  

Nazad na listu