(12.07.2021. god.] Odluka o izboru - Nabavka rastavljača sa ručnim pogonom za stubove i izolatore

(16.07.2021. god.] Odluka o izboru - Nabavka laboratorijske opreme laboratorijskog suđa i dr.

(16.07.2021. god.] Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku distributivnih mjernih ormara

(15.07.2021. god.] Odluka o poništenju postupka nabavke potrošnog materijala

(29.06.2021. god.] Odluka o ponišenju nabavke usluga ispitivanja energetskih kablova

(25.06.2021. god.] Odluka o poništenju LOT 2-Materijal za povezivanje TS na distributivnu mrežu

(25.06.2021. god.] Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- LOT 1- TS Srpska Varoš

(25.06.2021. god.] Odluka o izboru nabavka i ugradnja TS Rašljani, Bukvik i Maoča

(22.06.2021. god.] Odluka o izboru_nabavka razne opreme

(22.06.2021. god.] Odluka o izboru_nabavka kontejnera V=7m3

(22.06.2021. god.] Odluka o izboru_nabavka goriva LOT1

(22.06.2021. god.] Odluka o izboru_nabavka lož ulja LOT2

(22.06.2021. god.] Odluka o izboru_nabavka materijala za priključke LOT1

(18.06.2021. god.] Odluka o poništenju postupka nabavke_popravka i zamjena vrata

(17.06.2021. god.] Odluka o izboru_izrada nadstrešnice

(14.06.2021. god.] Odluka o izboru_nabavka higijenskog materijala

(10.06.2021. god.] Odluka o poništenju_ nabavka frekventnih regulatora

(10.06.2021. god.] Odluka o izboru_nabavka spojnica za potrebe intervencija na kablu

(10.06.2021. god.] Odluka o izboru_nabavka mlaznica za čišćenje kolektora

(10.06.2021. god.] Odluka o izboru_nabavka sitnog alata LOT2

(09.06.2021. god.] Odluka o poništenju postupka nabavke metalnih polica 2 lota

(02.06.2021. god.] Odluka o izboru_sanacija revizionih kanalizacionih okana

(01.06.2021. god.] Odluka o izboru- nabavka materijala za sanaciju javne rasvjete

(28.05.2021. god.] Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- Nabavka kablova

(28.05.2021. god.] Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- Nabavka stubova

(28.05.2021. god.] Odluka o izboru ponuđača nabavka nasipnog kamena

(28.05.2021. god.] Odluka o izboru_nabavka potrošnog materijala LOT3

(28.05.2021. god.] Odluka o izboru_nabavka potrošnog materijala LOT2

(28.05.2021. god.] Odluka o izboru_nabavka potrošnog materijala LOT1

(26.05.2021. god.] Odluka o poništenju nabavke radova na sanaciji zgrade

(25.05.2021. god.] Odluka o izboru najpovoljnije ponuđača_nabavka specijalnog vozila

(25.05.2021. god.] Odluka o poništenju postupka javne nabavke transformatorskog ulja

(24.05.2021. god.] Odluka o izboru lot 1-potrošni materijal

(24.05.2021. god.] Odluka o izboru lot 1-ulje

(24.05.2021. god.] Odluka o izboru lot 1-oruđe

(19.05.2021. god.] Odluka o poništenju -Nabavka samohodne teleskopske dizalice

(17.05.2021. god.] Odluka o poništenju postupka javne nabavke Usluge ispitivanja energetskih kablova

(12.05.2021. god.] Odluka o izboru nabavka MFU

(29.04.2021. god.] Odluka o izboru ISP-Lot-3

(29.04.2021. god.] Odluka o izboru ISP-Lot-2

(29.04.2021. god.] Odluka o izboru ISP-Lot-1

(29.04.2021. god.] Odluka o izboru - Nabavka rastavljača sa ručnim pogonom

(28.04.2021. god.] Odluka lot 5_nabavka zaštitnih pregrada

(28.04.2021. god.] Odluka lot 4_nabavka sredstava za deratizaciju

(28.04.2021. god.] Odluka lot 3_nabavka sredstava za dezinfekciju

(28.04.2021. god.]Odluka lot 2_nabavka zaštitnih rukavica

(28.04.2021. god.] Odluka lot 1_nabavka zaštitnih maski

(28.04.2021. god.] Odluka_nabavka uređaja za traganje podzemnih instalacija

(28.04.2021. god.] Odluka_nabavka hrane za pse u granulama

(28.04.2021. god.] Odluka_nabavka hrane za pse u granulama

(26.04.2021. god.] Odluka o izboru -Nabavka mjerača nivoa i usluga kalibracije mjerno regulacione opreme E+H

(23.04.2021. god.] Odluka o poništenje postupka nabavke alata i opreme

(20.04.2021. god.] Odluka o izboru - lot2 teretna mv ispod 65 t

(20.04.2021. god.] Odluka o izboru - usluga popravke kompaktora

(20.04.2021. god.] Odluka o izboru_LOT 2 – Nabavka usluga održavanja klima uređaja i rashladnih sistema

(20.04.2021. god.] Odluka o izboru_LOT 1 – Usluge održavanja sistema grijanja, ventilacije i dimnjaka

(15.04.2021. god.] Odluka o izboru_nabavka materijal za vodovodni sistem Bukvik

(07.04.2021. god.] Odluka o izboru lot1 elektroradovi

(23.03.2021. god.] Odluka o izboru_nabavka hemikalija za potrebe prečišćavanja vode

(19.03.2021. god.] Odluka o izboru_nabavka kombija

(17.03.2021. god.] Odluka o poništenju postupka nabavke usluga održavanja integralnog informacionog sistema

(17.03.2021. god.] Odluka o poništenju posupka nabavke izrade nadstrešnice

(16.03.2021. god.] Odluka o poništenju postupka javne nabavke

(15.03.2021. god.] Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- nabavka napitaka za goste preduzeća

(05.03.2021. god.] Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- Fortigate 200E FortiWeb FortiAnalizer licence

(01.03.2021. god.] Odluke za nabavku i ugradnju mobilnih, stubnih i kompaktnih betonskih trafostanica-LOT2

(01.03.2021. god.] Odluke za nabavku i ugradnju mobilnih, stubnih i kompaktnih betonskih trafostanica-LOT1

(01.03.2021. god.] Odluka o dodjeli ugovora za nabavku vodomjera za daljinsko očitanje

(26.02.2021. god.] Odluka o izboru - lot1 nadogradnje

(26.02.2021. god.] Odluka o izboru - lot2 rovokopači

(26.02.2021. god.] Odluka o poništenju - lot3

(26.02.2021. god.] Odluka o izboru - lot4 mali traktori

(26.02.2021. god.] Odluka o izboru - lot5 teretna mv preko 65 t

(26.02.2021. god.] Odluka o izboru-Lot1 rd za teretna mv

(26.02.2021. god.] Odluka o dodjeli ugovora nabavka beskontaktnih indikatora

(10.02.2021. god.] Odluka o poništenju postupka nabavke polovnog traktora

(09.02.2021. god.] Odluka o poništenju - Nabavka Brojila za uvođenje u AMM sistem

(27.01.2020. god.] Odluka o izboru -lot2 nabavka rd za radne mašine

(25.01.2020. god.] Odluka o poništenju postupka nabavke lot3 sitni potrošni materijal

(25.01.2020. god.] Odluka o poništenju postupka nabavke lot2 vodomjeri

(25.01.2020. god.] Odluka o poništenju postupka nabavke lot1 potrošni materijal za održavanje vodovodne mreže

(21.01.2020. god.] Odluka o poništenju nabavke- Održavanje integralnog informacionog sistema

(20.01.2020. god.] Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača nabavka Škode SuperB

(06.01.2020. god.] Odluka o izboru lot2 nabavka pumpi

(06.01.2020. god.] Odluka o izboru lot1 nabavka i ugradnja pumpi

(04.12.2020. god.] Odluka o izboru_bankarska garancija

(04.12.2020. god.] Odluka o izboru_nabavka Lade

(04.12.2020. god.] Odluka o poništenju_nabavka kombi vozila

(04.12.2020. god.] Odluka o izboru_spojni i ovjesni materijal

(02.12.2020. god.] Odluka o izboru_Električna energijai

(16.11.2020. god.] Odluka o izboru_mobilni telefoni

26.10.2020. god.] Odluka o poništenju 1199

20.10.2020. god.] Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- LOT 1- Nabavka alata

15.10.2020. god.] Odluka o izboru rastavljači stubovi i izolatori

30.09.2020. god.] Odluka o izboru_nabavka ferihlorida

21.09.2020. god.] Odluka_nabavka i ugradnja hidrauličnih crijeva

21.09.2020. god.] Odluka_nabavka eksterne revizije

15.09.2020. god.]Odluka o izboru_nabavka kancelarijskog materijala

15.09.2020. god.] Odluka o izboru_nabavka polovnog buldozera

07.09.2020. god.] Odluka o izboru popravka bagera Fiat Hitachi

[31.08.2020. god.] Odluka o poništenju elektroradovi lot 4

[31.08.2020. god.] Odluka o poništenju bageri lot2

[31.08.2020. god.] Odluka o poništenju nadogradnje lot1

[11.08.2020. god.] Odluka o izboru - lot2 nadogradnja Farid na IVECu

[11.08.2020. god.] Odluka o izboru - lot1 nadogradnja Farid na MAN-u

[23.07.2020. god.] Odluka o dodjeli lot5 ostala oprema

[23.07.2020. god.] Odluka o dodjeli lot4 kablovi

[23.07.2020. god.] Odluka o dodjeli lot3 stubovi

[23.07.2020. god.] Odluka o dodjeli lot2 svjetiljke i dr.

[23.07.2020. god.] Odluka o dodjeli lot1 sijalice grla i dr.

[02.07.2020. god.] Odluka o izboru_nabavka inertnog materijala_zemlje

[02.07.2020. god.] Odluka o dodjeli ugovora popravka ruke bagera

[12.06.2020.god.] Odluka o poništenju postupka revizija

[09.06.2020.god.] Odluka o poništenju postupka

[09.06.2020.god.] Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Za pristup starijim dokumentima posjetite arhivu starog sajta. Da biste otvorili stari sajt kliknite OVDE