Obavještenja za kupce

Obavještenje za kupce električne energije

U petak 26.08.2022. godine planirani su radovi na EEO pa će stoga doći do sljedećih prekida u snabijevanju električnom energijom:

  • Kratkotrajni prekid (do tri minuta) u 08:30 h u naseljima/ulicama: Brod dio, Suljagića sokak dio, Grbavica veći dio i Donji Rahić dio.
  • Dva kratkotrajna prekida (do tri minuta) u 08:30 h i drugi kratkotrajni prekid oko 12:30 h u naseljima/ulicama: Krepšić, Marković Polje, Drenava, Donja i Gornja Laništa, Donji Vukšić, Ulice dio, kao i kupci Elektrodistribucije Bijeljina koji se električnom energijom snabdijevaju putem DV 10 kV Krepšić – Marković Polje.
  • Prekid u vremenu od 08:30-12:30 h u naseljima/ulicama: Donji Rahić veći dio, Ulice veći dio, Gornji Vukšić i Rogozan.

Za više informacija pozvati 0800 505 07.

Nazad na listu