Servisne informacije

SERVISNE INFORMACIJE za srijedu 18.05.2022. godine

RJ ELEKTRODISTRIBUCIJA

Zastoji u isporuci električne energije:

 • Stari Rasadnik, Suljagića Sokak dio, Novobrodska dio, Kolonija i Mostarska dio zastoj u vremenu od 09:00 – 11:00 h
 • Ahmeta Hantalaševića Ahme dio, Novobrodska dio, Mostarska dio i dr Mehmeda Spahe dio, zastoj u vremenu 11:00 – 13:00 h
 • TS 10/0,4kV Brka 2 (jedan NN izlaz),zastoj 1 h u toku dana
 • TS 10/0,4kV Rahić 1 (jedan NN izlaz),zastoj 1 h u toku dana
 • TS 10/0,4kV Auto-moto (jedan NN izlaz),zastoj 1 h u toku dana
 • Bukovac,Vitanovići,dio Ulovića zastoj od 5:29 ekipa na terenu otklanja kvar

RJ VODOVOD I KANALIZACIJA

 • U gradskom vodovodnom sistemu očekuje se uredno vodosnabdijevanja.
 • U ul. Matije Gupca će se izvoditi radovi na izradi priključka
 • Danas će se izvoditi radovi na sanaciji curenja u Šatorovićima, zaseok Koreja.
 • U ostalim lokalnim vodovodima pod upravom JP “Komunalno Brčko” vodosnabdijevanje je uredno;
 • Kvalitet vode je zadovoljavajući i odgovara Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (Sl. glasnik BiH, brojevi: 40/10, 43/10 i 30/12).

RJ ČISTOĆA

Služba za upravljanje otpadom

Prema planu, danas će prikupljanje i odvoz smeća od pravnih i fizičkih lica biti organizovano u naseljima: Maoča, Gredice 2 – Sandići – Trnjaci – Popovo Polje – Ražljevo – Slijepčevići – Krbeti – Buzekara, Brka – Ugori, Vitanovići – Bukovac – Bukvik – Palanka – Lipovac – Ulović, Gornja Laništa – Donja Laništa – Donji Vukšić – Gornji Vukšić – Tinjaši – Jagodnjak – Poljaci – Donja Skakava – Krepšić – Marković Polje, Stanovi – Gornji Brezik – Gornje Dubravice – Donje Dubravice – Šatorovići, Pukiš.

Služba za javnu higijenu

Održavanje javnih, zelenih i saobraćajnih površina će se odvijati u skladu sa Planom i programom nadležnog odjeljenja Vlade Brčko distrikta BiH za održavanje javnih površina:

 • Sakupljanje i uklanjanje otpadaka sa javnih površina, ručno čišćenje javnih površina, pražnjenje posuda za otpatke.
 • Održavanje pješačke  zone i Bulevara Mira: čišćenje, sakupljanje otpadaka i pražnjenje korpica
 • Održavanje javnih i zelenih površina u skladu sa godišnjim planom

Sektor za zbrinjavanje napuštenih životinja

 • Udomljavanje pasa iz azila svakog utorka i petka od 10:00 – 11:00 h

OSTALE AKTIVNOSTI

O ostalim uslugama koje pruža JP „Komunalno Brčko“ možete saznati više u korisničkom servisu na www.komunalno.ba ili kontaktiranjem Pozivnog centra 0800 505 07.  

Nazad na listu