Servisne informacije

SERVISNE INFORMACIJE za četvrtak 19.05.2022. godine

RJ ELEKTRODISTRIBUCIJA

Zastoji u isporuci električne energije:

 • Braće Kaurinovića, Braće Felner, Pavla Savića dio, Mihajla Petrovića – Mike alasa i Nikole Tesle dio, zastoj u vremenu od 09:00 – 12:00 h.
 • Islamovac selo, zastoj u trajanju do 4 h u toku dana;
 • Donji Brezik, manji dio, zastoj u trajanju do 30 minuta u toku dana;

RJ VODOVOD I KANALIZACIJA

 • Sanacija curenja na vodovodnoj mreži izvodiće se u ulici H. i H. Jerkovića. Tokom izvođenja radova, moguća je kraća obustava vodosnabdijevanja u ovoj i okolnim ulicama
 • U drugim dijelovima gradskog vodovodnog sistema očekuje se uredno vodosnabdijevanje.
 • U lokalnim vodovodima pod upravom JP “Komunalno Brčko” vodosnabdijevanje je uredno;
 • Kvalitet vode je zadovoljavajući i odgovara Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (Sl. glasnik BiH, brojevi: 40/10, 43/10 i 30/12).

RJ ČISTOĆA

Služba za upravljanje otpadom

Prema planu, danas će prikupljanje i odvoz smeća od pravnih i fizičkih lica biti organizovano u naseljima:

 • Centar – Srpska Varoš – Ilićka, Grčica, Gornji Rahić, Dizdaruša – Poljoprivrednik, Mujkići – Gluhakovac – Brod donja strana, Broduša – Stari Rasadnik – Brod lijeva strana.

Služba za javnu higijenu

Održavanje javnih, zelenih i saobraćajnih površina će se odvijati u skladu sa Planom i programom nadležnog odjeljenja Vlade Brčko distrikta BiH za održavanje javnih površina:

 • Sakupljanje i uklanjanje otpadaka sa javnih površina, ručno čišćenje javnih površina, pražnjenje posuda za otpatke.
 • Održavanje pješačke  zone i Bulevara Mira: čišćenje, sakupljanje otpadaka i pražnjenje korpica
 • Održavanje javnih i zelenih površina u skladu sa godišnjim planom

Sektor za zbrinjavanje napuštenih životinja

 • Udomljavanje pasa iz azila svakog utorka i petka od 10:00 – 11:00 h

OSTALE AKTIVNOSTI

O ostalim uslugama koje pruža JP „Komunalno Brčko“ možete saznati više u korisničkom servisu na www.komunalno.ba ili kontaktiranjem Pozivnog centra 0800 505 07.   

Nazad na listu