Obavještenja za kupce

OBAVJEŠTENJE O PREKIDU NA DALEKOVODU 10 kV Lipovac- Brod

Dalekovod 10 KV Lipovac – Brod je bez napona od 15sati I 24 minuta. Zaposlenici JP “Komunalno Brčko” d.o.o. su na terenu i rade na detekciji i otklanjanju kvara.

Nazad na listu