Obavještenja za kupce

OBAVJEŠTENJE O RADNOM VREMENU ZA VRIJEME PRAZNIKA

JP „Komunalno Brčko“ d.o.o. Brčko distrikt BiH obavještava kupce i korisnike usluga da su zbog obilježavanja novogodišnjih praznika, a u skladu sa Zakonom o praznicima Brčko distrikta BiH, 1. i 2. januar 2024. godine (ponedjeljak i utorak)  neradni dani.

U skladu sa navedenim, JP „Komunalno Brčko“ će raditi u ograničenom režimu rada.

RJ Administracija:

Blagajne u Brčkom, Gornjem Rahiću i Seonjacima na dan godišnjice firme 28.12.2023.godine (četvrtak)  će raditi do 13,00 h , a 29.12.2023, (petak), zbog popisa, do 09,00 h

RJ Čistoća:

  • Služba za upravljanje otpadom će vršiti redovno prikupljanje i transport otpada prema ustaljenom rasporedu koji važi za ponedeljak i utorak,(1. i 2. januar)
  • Služba za javnu higijenu će obavljati poslove u skladu sa Planom i programom redovnog čišćenja i održavanja javno saobraćajnih površina,
  • Azil za pse će organizovati redovan rad  na ishrani zbrinutih pasa, održavanju prostora azila   i vanrednih intervencija po pozivu nadležnih Službi

RJ Elektrodistribucija:

Distributivni centar upravljanja će raditi nesmetano, radi normalnog pružanja isporuke električne energije, dok će ostale jedinice obezbjediti minimum funkcionalnih kapaciteta i dežurstava, u skladu sa obavezom u neradne dane u Brčko distriktu BiH.

RJ Vodovod i kanalizacija

Fabrika vode će raditi nesmetano, radi normalnog pružanja usluge isporuke vode, dok će ostale jedinice obezbjediti minimum funkcionalnih kapaciteta i dežurstava, u skladu sa obavezom u neradne dane u Brčko distriktu BiH.

Za više informacija pozvati 0800 505 07.

Nazad na listu