Obavještenja za kupce

OBAVJEŠTENJE O ODRŽAVANJU JAVNE RASPRAVE

Javno preduzeće “Komunalno Brčko”, Radna jedinica “Elektrodistribucija”, obavještava zainteresovane strane da će se u četvrtak 11. januara 2024. godine, u sali za sastanke u upravnoj zgradi JP „Komunalno Brčko“ u ulici Tina Ujevića 68, sa početkom u 11:00 sati, održati javna rasprava o nacrtu dokumenta „Pravilnik o uslovima za priključenje elektrana na elektrodistributivnu mrežu Brčko distrikta BiH“.

U skladu sa Zakonom o obnovljivim izvorima energije i efikasnoj kogeneraciji Brčko distrikta BiH, donošenje ovog Pravilnika obaveza je Operatora distributivnog sistema u Brčko distriktu BiH (ODS), što je u ovom slučaju u nadležnosti RJ „ELektrodistribucija“, čiji će predstavnici voditi javnu raspravu i prezentovati odredbe Pravilinika, te odgovarati na pitanja prisutnih.

Pravilnik o uslovima za priključenje elektrana na elektrodistributivnu mrežu Brčko distrikta BiH objedinjuje zahtjeve  važećih zakona, tehničkih propisa, pravilnika, preporuka i svjetskih standarda u ovoj oblasti, definišući minimalne uslove koje mora da ispuni proizvođač da bi projektovao, izgradio, priključio i vodio u pogonu elektranu paralelno sa elektrodistributivnom mrežom Brčko distrikta BiH, s ciljem da se izbjegnu, odnosno ograniče negativna povratna dejstva na distributivnu mrežu i postojeće korisnike.

Javnoj raspravi prisustvovaće i predstavnici Državne regulatorne komisije za električnu energiju (DERK).

JP „Komunalno Brčko“ poziva zainteresovane, potencijalne, investitore, predstavnike javne uprave i institucija, privrednike i druge zainteresovane strane, da prisustvuju i učestvuju u javnoj raspravi.

Nazad na listu