Novosti

USKORO U UPOTREBI NOVI KAMION ZA ODVOZ SMEĆA

Nakon izvršene nabavke dva nova kamiona za odvoz smeća, kapacitete 16 m3, koja su u upotrebi od septembra prošle godine, JP „Komunalno Brčko“ d.o.o. je izvršilo nabavku još jednog kamiona predviđenog za iste namjene.

Naime, radi se o kamionu marke Iveco, kapaciteta 7 m3, čija je vrijednost 138.000 KM bez PDV-a. Ovom nabavkom stiču se uslovi za poboljšanje kvaliteta usluga koje pruža naše preduzeće, ali i poboljšanje uslova rada radnika koji su angažovani na prikupljanju otpada. RJ „Čistoća“ sada raspolaže sa 11 specijalnih vozila za prikupljanje i odvožnju komunalnog otpada kojima se pruža usluga za oko 25.000 domaćinstava sa područja Brčko distrikta BiH, a ukupno se prikupi, odveze i zbrine na deponiju oko 28.000 tona smeća.

Uslugom redovne odvožnje smeća obuhvaćeno je kompletno područje Brčko distrikta BiH, a smeće se u užem gradskom području odvozi najmanje dva puta, te u ruralnim područjima jedan puta u toku sedmice.

Nazad na listu