Servisne informacije

SERVISNE INFORMACIJE za utorak 26.07.2022. godine

RJ ELEKTRODISTRIBUCIJA

Zastoji u isporuci električne energije:

 • MZ Krepšić, dio naselja,  u terminu od 08:30 – 12:30 h.
 • MZ Stanovi dio i MZ Buzekara, zastoj u vremenu od 08:30 – 14:30 h;
 • MZ Potočari, Čađavac, MZ Gornji Brezik dio, MZ Stanovi dio, MZ Gornje Dubravice, MZ Donje Dubravice, Pukiš, MZ Šatorovići mali dio kao i kupci ED Bijeljina koji se električnom energijom snabdijevaju putem DV 10 kV Potočari, dva prekida u trajanju do 10 minuta, oko 8:30 h i oko 14:30 h

RJ VODOVOD I KANALIZACIJA

 • Sanacija curenja na vodovodnoj mreži se radi u ul. Filipa Višnjića, te je moguć kraći zastoj u isporuci vode
 • U MZ Omerbegovača radi se na priključenju novog korisnika
 • U drugim dijelovima gradskog vodovodnog sistema očekuje se uredno vodosnabdijevanja.
 • Na svim lokalnim vodovodnim sistemima su mogući poremećaji u vodosnadbijevanju u vidu pada pritiska i prekida vodosnadbijevanja, usljed nedovoljne količine vode na izvorištima.
 • Kvalitet vode je zadovoljavajući i odgovara Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (Sl. glasnik BiH, brojevi: 40/10, 43/10 i 30/12).

RJ ČISTOĆA

Služba za upravljanje otpadom

 • Prema planu, danas će prikupljanje i odvoz smeća od pravnih i fizičkih lica biti organizovano u naseljima:

Kolobara – Burića Brdo – Meraje – Ivici – Rosulje, Donji Brezik – Prvi Maj, Klanac – Rijeke – Brčko Novo, Omerbegovača – Boće – Boderište – Gornji Zovik – Donji Zovik – Štrepci, Seonjaci – Dubrave – Prijedor – Stjepkovica – Gredice 1, Eš naselje – Bijeljinska cesta – Brezovo Polje (Čaršija, Selo, Novo naselje).

Služba za javnu higijenu

ODRŽAVANjE JAVNIH, ZELENIH I SAOBRAĆAJNIH POVRŠINA u skladu sa Planom i programom nadležnog odjeljenja Vlade Brčko distrikta BiH za održavanje javnih površina:

 • Sakupljanje i uklanjanje otpadaka sa javnih površina, ručno čišćenje javnih površina, pražnjenje posuda za otpatke.
 • Održavanje pješačke  zone i Bulevara Mira: čišćenje, sakupljanje otpadaka i pražnjenje korpica
 • Održavanje javnih i zelenih površina u skladu sa godišnjim planom

Sektor za zbrinjavanje napuštenih životinja

 • Udomljavanje pasa iz azila svakog utorka i petka od 10:00 – 11:00 h

OSTALE AKTIVNOSTI

O ostalim uslugama koje pruža JP „Komunalno Brčko“ možete saznati više u korisničkom servisu na www.komunalno.ba ili kontaktiranjem Pozivnog centra 0800 505 07.

Nazad na listu