Servisne informacije

SERVISNE INFORMACIJE za ponedjeljak 25.07.2022. godine

RJ ELEKTRODISTRIBUCIJA

Zastoji u isporuci električne energije:

 • Pijaca Arizona, MZ Cerik i MZ Dubrave dio, u vremenu od 08:00 – 13:00 h,
 • Ulice: Cvijete Zuzorić, Svetoga Save, Episkopa Nikolaja Velimirovića, Jovana Jovanovića Zmaja i Tome Maksimovića, zastoj u vremenu od 09:00 – 11:00 h.
 • MZ Popovo polje dio, MZ Krbeti, MZ Ražljevo i Posavci, u periodu od 8:30 – 14:30 h
 • MZ Brezovo Polje dio, MZ Brezovo Polje Selo veći dio, MZ Slijepčevići dio, MZ Popovo Polje dio i Petkovača, dva kratkotrajna prekida od 3 minuta u istom terminu
 • TS 10/0,4kV Maoča 4 (jedan NN izlaz), zastoj 2 h u toku dana
 • TS 10/0,4kV Ograđenovac 1 (jedan NN izlaz), zastoj 2 h u toku dana
 • TS 10/0,4kV Okrajci (jedan NN izlaz) zastoj 30 min. u toku dana

RJ VODOVOD I KANALIZACIJA

 • U ul. Filipa Višnjića i Janka Veselinovića se izvode radovi na sanaciji curenja vodovodne mreže, te su mogući kraći zastoji u isporuci vode
 • U drugim dijelovima gradskog vodovodnog sistema očekuje se uredno vodosnabdijevanje.
 • Na svim lokalnim vodovodnim sistemima su mogući poremećaji u vodosnadbijevanju u vidu pada pritiska i prekida vodosnadbijevanja, usled nedovoljne količine vode na izvorištima
 • Kvalitet vode je zadovoljavajući i odgovara Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (Sl. glasnik BiH, brojevi: 40/10, 43/10 i 30/12).

RJ ČISTOĆA

Služba za upravljanje otpadom

Prema planu, danas će prikupljanje i odvoz smeća od pravnih i fizičkih lica biti organizovano u naseljima:

Centar – Srpska Varoš – Ilićka – Potočari, Grčica, Dizdaruša – Poljoprivrednik, Broduša – Stari Rasadnik – Brod lijeva strana, Plazulje – Grbavica – Donji Rahić – Ulice – Gorice, Mujkići – Gluhakovac – Brod desna strana, Vučilovac – Drenava.

Služba za javnu higijenu

Održavanje javnih, zelenih i saobraćajnih površina će se odvijati u skladu sa Planom i programom nadležnog odjeljenja Vlade Brčko distrikta BiH za održavanje javnih površina:

 • Sakupljanje i uklanjanje otpadaka sa javnih površina, ručno čišćenje javnih površina, pražnjenje posuda za otpatke.
 • Održavanje pješačke  zone i Bulevara Mira: čišćenje, sakupljanje otpadaka i pražnjenje korpica
 • Održavanje javnih i zelenih površina u skladu sa godišnjim planom

Sektor za zbrinjavanje napuštenih životinja

 • Udomljavanje pasa iz azila svakog utorka i petka od 10:00 – 11:00 h

OSTALE AKTIVNOSTI

O ostalim uslugama koje pruža JP „Komunalno Brčko“ možete saznati više u korisničkom servisu na www.komunalno.ba ili kontaktiranjem Pozivnog centra 0800 505 07.  

Nazad na listu