Servisne informacije

SERVISNE INFORMACIJE za srijedu 24.11.2021. godine

RJ ELEKTRODISTRIBUCIJA

Zastoji u isporuci električne energije:

 • Sandići manji dio – zastoj u vremenu od 09:00-12:00 h;
 • Islamovac – zastoj u trajanju od 3 h u toku dana;

RJ VODOVOD I KANALIZACIJA

 • U gradskom vodovodnom sistemu očekuje se uredno vodosnadbijevanje
 • U svim naseljima koja se snabdijevaju sa rezervoara Islamovac (Štrepci, Palanka, Brka, Boće, Boderište, Gornji i Donji Zovik i Šatorovići) i dalje se provodi režim restrikcija, u skladu s raspoloživom količinom vode kojom izvorište raspolaže;
 • Kvalitet vode je zadovoljavajući i odgovara Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (Sl. glasnik BiH, brojevi: 40/10, 43/10 i 30/12).

RJ ČISTOĆA

Služba za upravljanje otpadom

Prema planu, danas će prikupljanje i odvoz smeća od pravnih i fizičkih lica biti organizovano u naseljima: Maoča, Gredice 2 – Sandići – Trnjaci – Popovo Polje – Ražljevo – Slijepčevići – Krbeti – Buzekara, Brka – Ugori, Vitanovići – Bukovac – Bukvik – Palanka – Lipovac – Ulović, Gornja Laništa – Donja Laništa – Donji Vukšić – Gornji Vukšić – Tinjaši – Jagodnjak – Poljaci – Donja Skakava – Krepšić – Marković Polje, Stanovi – Gornji Brezik – Gornje Dubravice – Donje Dubravice – Šatorovići, Pukiš.

 • Na dionicama na kojima se otpad prikuplja autosmećarama, ne preuzima se pepeo, jer oštećuje vozila; pepeo je potrebno upakovati u kesu, čvrsto je vezati i odložiti u veliki kontejner, koji se na deponiju vozi autopodizačem;
 • Sa druge strane, pepeo od drveta može da se koristi u vrtovima za brojne namjene, jer je nastao sagorijevanjem biljaka; izvor je kalcijuma, kalijuma i drugih elemenata potrebnih za rast biljaka, a doprinosi i smanjenju kiselosti zemljišta

Služba za javnu higijenu

ODRŽAVANjE JAVNIH, ZELENIH I SAOBRAĆAJNIH POVRŠINA u skladu sa Planom i programom nadležnog odjeljenja Vlade Brčko distrikta BiH za održavanje javnih površina:

 • Sakupljanje i uklanjanje otpadaka sa javnih površina, ručno čišćenje javnih površina, pražnjenje posuda za otpatke.
 • Održavanje pješačke  zone i Bulevara Mira: čišćenje, sakupljanje otpadaka i pražnjenje korpica
 • Održavanje javnih zelenih površina u skladu sa godišnjim planom

Sektor za zbrinjavanje napuštenih životinja

 • Udomljavanje pasa iz azila svakog utorka i petka od 10:00 – 11:00 h

OSTALE AKTIVNOSTI

 • O ostalim uslugama koje pruža JP „Komunalno Brčko“ možete saznati više u korisničkom servisu na www.komunalno.ba ili kontaktiranjem Pozivnog centra 0800 505 07.  
 • Za sve prijave, reklamacije usluga ili pohvale, takođe pozovite 0800 505 07
Nazad na listu