Obavještenja za kupce

Krađa struje je krivično djelo – u toku kontrola kupaca

JP “Komunalno Brčko” – Radna jedinica “Elektrodistribucija” radi na pojačanoj kontroli neovlaštene potrošnje električne energije.

U proteklih 10 dana kontrolisano je oko 150 kupaca.

Krađa struje je krivično djelo, ali neke potrošače ta činjenica ne zabrinjava.

Uočeno je da se jedan broj potrošača priključuje na stubove javne rasvjete, što može biti jako opasno, jer je riječ o nestručnom rukovanju, provođenju struje kablovima neodogavaruće namjene i presjeka, polaganju kablova po zemlji ili prebacivanju preko krovova kuća, što sve može dovesti do povreda opasnih po život i zdravlje, zapaljenja objekata i velike štete. Postoje takođe i situacije u kojima se komšije ili rođaci priključe na satove susjednog objekta, što je, osim što je nelegalno, i nemoralno.

Neovlaštena potrošnja električne energije je korištenje električne energije bez odobrenja za priključenje. Neovlaštena potrošnja je korištenje električne energije bez ispunjavanja uslova za priključenje, zatim korištenje električne energije nakon naloga za obustavu korištenja, korištenje električne energije bez mjernog uređaja, mimo njega ili preko mjernog uređaja na kojem je onemogućeno pravilno registrovanje utrošene električne energije.

Kod lica kod kojih se utvrdi neovlaštena potrošnja, automatski dolazi do isključenja električne energije, obračuna neovlašteno preuzete električne energije u skladu sa zakonskim propisima (godinu dana unazad) i pokreće krivična prijava.

Pozivamo i sugrađane da prijave nelegalnu potrošnju električne energije, ukoliko o tome imaju valjanih saznanja, za šta je internim aktima preduzeća predviđena i novčana nagrada.

Nazad na listu