Servisne informacije

SERVISNE INFORMACIJE za utorak 23.11.2021. godine

RJ ELEKTRODISTRIBUCIJA

Zastoji u isporuci električne energije:

 • TS Klanac 1 (jedan NN izlaz) – zastoj od 08:30 – 15:00 h
 • TS Brod 2 Kolonija (jedan NN izlaz) – zastoj 1 h u toku dana
 • TS Srpska Varoš 1 Posavska ulica (jedan NN izlaz) – zastoj 1 h u toku dana

RJ VODOVOD I KANALIZACIJA

 • U gradskom vodovodnom sistemu očekuje se uredno vodosnabdijevanje
 • U svim naseljima koja se snabdijevaju sa izvorišta Islamovac (Štrepci, Palanka, Brka, Boće, Boderište, Gornji i Donji Zovik i Šatorovići) i dalje se provodi režim restrikcija, u skladu s raspoloživom količinom vode kojom izvorište raspolaže;
 • Kvalitet vode je zadovoljavajući i odgovara Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (Sl. glasnik BiH, brojevi: 40/10, 43/10 i 30/12).

RJ ČISTOĆA

Služba za odvoz otpada:

Prema planu, danas će prikupljanje i odvoz smeća od pravnih i fizičkih lica biti organizovano u naseljima: Kolobara – Burića Brdo – Meraje – Ivici – Rosulje, Donji Brezik – Prvi Maj, Klanac – Rijeke – Brčko Novo, Omerbegovača – Boće – Boderište – Gornji Zovik – Donji Zovik – Štrepci, Seonjaci – Dubrave – Prijedor – Stjepkovica – Gredice 1, Eš naselje – Bijeljinska cesta – Brezovo Polje (Čaršija, Selo, Novo naselje).

 • Na dionicama na kojima se otpad prikuplja autosmećarama, ne preuzima se pepeo, jer oštećuje vozila; pepeo je potrebno upakovati u kesu, čvrsto je vezati i odložiti u veliki kontejner, koji se na deponiju vozi autopodizačem;
 • Sa druge strane, pepeo od drveta može da se koristi u vrtovima za brojne namjene, jer je nastao sagorijevanjem biljaka; izvor je kalcijuma, kalijuma i drugih elemenata potrebnih za rast biljaka, a doprinosi i smanjenju kiselosti zemljišta

Služba za javnu higijenu

ODRŽAVANJE JAVNIH, ZELENIH I SAOBRAĆAJNIH POVRŠINA u skladu sa Planom i programom nadležnog odjeljenja Vlade Brčko distrikta BiH za održavanje javnih površina:

 • Sakupljanje i uklanjanje otpadaka sa javnih površina, ručno čišćenje javnih površina, pražnjenje posuda za otpatke
 • Održavanje pješačke  zone i Bulevara Mira: čišćenje, sakupljanje otpadaka i pražnjenje korpica
 • Održavanje javnih zelenih površina u skladu sa godišnjim planom

Sektor za zbrinjavanje napuštenih životinja

 • Udomljavanje pasa iz azila svakog utorka i petka od 10:00 – 11:00 h

OSTALE AKTIVNOSTI

 • O ostalim uslugama koje pruža JP „Komunalno Brčko“ možete saznati više u korisničkom servisu na www.komunalno.ba ili kontaktiranjem Pozivnog centra 0800 505 07.
Nazad na listu