Servisne informacije

SERVISNE INFORMACIJE za srijedu 15.07.2020. godine

Servisne Informacije

RJ ELEKTRODISTRIBUCIJA

Zastoji u isporuci električne energije:

–          Planirani radovi

– KO 10 kV Grbavica 5, zastoj u vremenu od 09:00 – 09:10 h;

– KO 10 kV Centar 3 i KO 10 kV TŠC, kraći zastoj u vremenu od 09:30 – 10:00 h;

– KO 10 kV Kolobara 14, kraći zastoj u vremenu od 10:15 – 10:30 h;

– KO 10 kV Kolobara 1 i KO 10 kV Bolnica, kraći zastoj u vremenu od 11:30 – 12:00 h;

– KO 10 kV Vodovod, dva kraća zastoja u terminu od 12:15 – 12:45 h;

–          Neplanirani radovi

– Maoča Ribnik, zastoj u trajanju od 1 sata u toku dana;

– Rahić dio, zastoj u trajanju od 30 minuta u toku dana;

– Krepšić dio, zastoj u trajanju od 1 h u toku dana;

RJ VODOVOD I KANALIZACIJA

 • Na lokalnom vodovodu Bukvičkog platoa još nije uspostavljen normalan pritisak u pojedinim dijelovima sistema, ali je vodosnadbijevanje uspostavljeno. Usljed povećane  potrošnje vode, dolazi do pada pritiska i smanjenja količine vode u sistemu, te apelujemo na korisnike da racionalno troše vodu i prijave ukoliko imaju saznanja o neregistrovanoj potrošnji vode;
 • Vodosnabdijevanja gradskog i ostalih lokalnih vodovodnih sistema pod upravom JP „Komunalno Brčko“ trebalo bi da bude uredno.
 • Kvalitet vode je zadovoljavajući i odgovara Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (Sl. glasnik BiH, brojevi: 40/10, 43/10 i 30/12).
 • Vanredne aktivnosti po nalogu Vlade Brčko distrikta BiH: pranje i dezinfekcija javnih i saobraćajnih površina i pijaca

RJ ČISTOĆA

Služba za upravljanje otpadom

Prema planu, danas će prikupljanje i odvoz smeća od pravnih i fizičkih lica biti organizovano u naseljima: Maoča, Gredice 2 – Sandići – Trnjaci – Popovo Polje – Ražljevo – Slijepčevići – Krbeti – Buzekara, Brka – Ugori, Vitanovići – Bukovac – Bukvik – Palanka – Lipovac – Ulović, Gornja Laništa – Donja Laništa – Donji Vukšić – Gornji Vukšić – Tinjaši – Jagodnjak – Poljaci – Donja Skakava – Krepšić – Marković Polje, Stanovi – Gornji Brezik – Gornje Dubravice – Donje Dubravice – Šatorovići, Pukiš.

Služba za javnu higijenu

ODRŽAVANjE JAVNIH, ZELENIH I SAOBRAĆAJNIH POVRŠINA u skladu sa Planom i programom nadležnog odjeljenja Vlade Brčko distrikta BiH za održavanje javnih površina:

 • Sakupljanje i uklanjanje otpadaka sa javnih površina, ručno čišćenje javnih površina, pražnjenje posuda za otpatke.
 • Održavanje pješačke  zone i Bulevara Mira: čišćenje, sakupljanje otpadaka i pražnjenje korpica
 • Mašinsko čišćenje kolovoza specijalnim vozilom
 • Okopavanje parcela sa zasađenim biljnim materijalom: grad
 • Mašinsko košenje travnjaka: grad

OSTALE AKTIVNOSTI

 • Usluge održavanja – uslužno košenje, održavanje i uređenje zelenih površina i cvjetnjaka za pravna i fizička lica u skladu sa cjenovnikom preduzeća.
 • Usluga dostave vode u cisterni : Obavještavamo građane da vršimo isporuku vode u cisterni. Ova usluga pogodna je za punjenje dvorišnih bazena, prilikom organizacije raznih skupova i sl. Usluga je dostupna radnim danima, a prije isporuke potrebno je podnijeti zahtjev i izvršiti uplatu na šalterima preduzeća. Jedna isporuka cisterne kapaciteta 10 metara kubnih u krugu do 20 km košta 100 KM.

ostalim i dodatnim uslugama koje pruža JP „Komunalno Brčko“ možete saznati više u korisničkom servisu na www.komunalno.ba ili kontaktiranjem Pozivnog centra 0800 505 07.  

Nazad na listu