Servisne informacije

SERVISNE INFORMACIJE za četvrtak 16.07.2020. godine

Servisne Informacije

RJ ELEKTRODISTRIBUCIJA

Zastoji u isporuci električne energije:

–           Planirani radovi

– Ul. Reisa Džemaludina Čauševića, zastoj u vremenu od 08:00 – 16:00 h;

–           Neplanirani radovi

– Gornji Rahić dio, dva kratkotrajna prekida u toku dana;

– Štrepci, Gornji i Donji Zovik, Šatorovići, Bunarići peškiri, Krnjića brdo i Repino brdo, zastoj u trajanju od 1 h u toku dana;

– Maoča manji dio, zastoj u trajanju od 1 h u toku dana;

– Grbavica manji dio, zastoj u trajanju od 1 h u toku dana;

RJ VODOVOD I KANALIZACIJA.

 • U naseljima Bukvičkog platoa vodosnabdijevanje još nije normalizovano i trebalo bi u toku dana da dođe do stabilizacije pritiska. Apelujemo na korisnike ovog vodovodnog sistema da vodu koriste racionalno i za osnovne životne (higijenske) potrebe i prijave ukoliko imaju saznanja o neregistrovanoj potrošnji vode
 • Stanje vodosnabdijevanja gradskog i ostalih lokalnih vodovodnih sistema kojima upravlja JP “Komunalno Brčko“ je uredno
 • Kvalitet vode odgovara Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (Sl. list BiH 40/10).
 • Vanredne aktivnosti po nalogu Vlade Brčko distrikta BiH: pranje i dezinfekcija javnih i saobraćajnih površina i pijaca

RJ ČISTOĆA

Služba za upravljanje otpadom

Prema planu, danas će prikupljanje i odvoz smeća od pravnih i fizičkih lica biti organizovano u naseljima: Centar – Srpska Varoš – Ilićka, Grčica, Gornji Rahić, Dizdaruša – Poljoprivrednik, Mujkići – Gluhakovac – Brod donja strana, Broduša – Stari Rasadnik – Brod lijeva strana.

Služba za javnu higijenu

ODRŽAVANjE JAVNIH, ZELENIH I SAOBRAĆAJNIH POVRŠINA u skladu sa Planom i programom nadležnog odjeljenja Vlade Brčko distrikta BiH za održavanje javnih površina:

 • Sakupljanje i uklanjanje otpadaka sa javnih površina, ručno čišćenje javnih površina, pražnjenje posuda za otpatke.
 • Održavanje pješačke  zone i Bulevara Mira: čišćenje, sakupljanje otpadaka i pražnjenje korpica
 • Mašinsko čišćenje kolovoza
 • Okopavanje parcela sa zasađenim biljnim materijalom
 • Mašinsko košenje travnjaka

OSTALE AKTIVNOSTI

 • Usluge održavanja – uslužno košenje, održavanje i uređenje zelenih površina i cvjetnjaka za pravna i fizička lica u skladu sa cjenovnikom preduzeća.
 • Usluga dostave vode u cisterni : Obavještavamo građane da vršimo isporuku vode u cisterni. Ova usluga pogodna je za punjenje dvorišnih bazena, prilikom organizacije raznih skupova i sl. Usluga je dostupna radnim danima, a prije isporuke potrebno je podnijeti zahtjev i izvršiti uplatu na šalterima preduzeća. Jedna isporuka cisterne kapaciteta 10 metara kubnih u krugu do 20 km košta 100 KM.

ostalim i dodatnim uslugama koje pruža JP „Komunalno Brčko“ možete saznati više u korisničkom servisu na www.komunalno.ba ili kontaktiranjem Pozivnog centra 0800 505 07.  

Nazad na listu