Servisne informacije

SERVISNE INFORMACIJE za srijedu 13.04.2022. godine

RJ ELEKTRODISTRIBUCIJA

Zastoji u distribuciji električne energije:

 • Donji Rahić dio – zastoj u vremenu od 09:00 – 11:00 h
 • Donji Rahić dio i Ulice dio – zastoj u vremenu 11:00 – 13:00 h
 • Ulica Safeta Pašalića – zastoj u trajanju od 1 h tokom dana
 • Ulica Nikole Šopa – zastoj u trajanju od 1 h tokom dana
 • Klanac dio – zastoj u trajanju od 2 h tokom dana
 • Brka manji dio – moguć zastoj u trajanju od 1 h tokom dana
 • Selo Brezovo Polje manji dio – moguć zastoj u trajanju od 1 h tokom dana
 • Najavljeni radovi u naselju Popovo Polje se odgađaju

RJ VODOVOD I KANALIZACIJA

Zastoji u isporuci vode:

 • Ulica Jovana Sterije Popovića – sanacija curenja na vodovodnoj mreži
 • Ulica Paje Jovanovića – zamjene vodomjere
 • U ostalim dijelovima gradskog  i lokalnim vodovodnim  sistemima očekuje se uredno vodosnabdijevanje.

RJ ČISTOĆA

Služba za upravljanje otpadom

Prema planu, danas će prikupljanje i odvoz smeća od pravnih i fizičkih lica biti organizovano u naseljima: Maoča, Gredice 2 – Sandići – Trnjaci – Popovo Polje – Ražljevo – Slijepčevići – Krbeti – Buzekara, Brka – Ugori, Vitanovići – Bukovac – Bukvik – Palanka – Lipovac – Ulović, Gornja Laništa – Donja Laništa – Donji Vukšić – Gornji Vukšić – Tinjaši – Jagodnjak – Poljaci – Donja Skakava – Krepšić – Marković Polje, Stanovi – Gornji Brezik – Gornje Dubravice – Donje Dubravice – Šatorovići, Pukiš.

Besplatna akcija prikupljanja krupnog otpada – lokacije odlaganja za srijedu

 • Brod – parking kod zgrade MZ
 • Broduša – parking kod zgrade MZ
 • Stari Rasadnik             – parking kod zgrade MZ
 • Bijeljinska Cesta – proširenje na dijelu puta kod Bosnaploda
 • Ilićka – kod parka

Služba za javnu higijenu

ODRŽAVANjE JAVNIH, ZELENIH I SAOBRAĆAJNIH POVRŠINA u skladu sa Planom i programom nadležnog odjeljenja Vlade Brčko distrikta BiH za održavanje javnih površina:

 • Sakupljanje i uklanjanje otpadaka sa javnih površina, ručno čišćenje javnih površina, pražnjenje posuda za otpatke.
 • Održavanje pješačke  zone i Bulevara Mira: čišćenje, sakupljanje otpadaka i pražnjenje korpica
 • Održavanje javnih zelenih površina u skladu sa godišnjim planom

Sektor za zbrinjavanje napuštenih životinja

 • Udomljavanje pasa iz azila svakog utorka i petka od 10:00 – 11:00 h

OSTALE AKTIVNOSTI

 • O ostalim uslugama koje pruža JP „Komunalno Brčko“ možete saznati više u korisničkom servisu na www.komunalno.ba ili kontaktiranjem Pozivnog centra 0800 505 07.  
 • Za sve prijave, reklamacije usluga ili pohvale, takođe pozovite 0800 505 07
Nazad na listu