Servisne informacije

SERVISNE INFORMACIJE za petak 5.1.2024. godine

RJ ELEKTRODISTRIBUCIJA

Zastoji u isporuci električne energije:

  • TS 10/0,4kV Maoča centar (jedan NN izlaz), zastoj 1 h u toku dana
  • TS 10/0,4kV Gornja Maoča (jedan NN izlaz), zastoj 2 h u toku dana

RJ VODOVOD I KANALIZACIJA

  • U ul. Klebića i MZ Grbavica radi se na sanaciji curenja na vodovodnoj mreži. Mogući su prekidi u isporuci vode u dijelovima naselja gdje se izvode radovi.
  • U drugim dijelovima gradskog vodovodnog sistema očekuje se uredno vodosnabdijevanje.
  • U lokalnim vodovodnim sistemima se očekuje uredno vodosnabdijevanje.
  • Kvalitet vode je zadovoljavajući i odgovara Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (Sl. glasnik BiH, brojevi: 40/10, 43/10 i 30/12).

RJ ČISTOĆA

Služba za upravljanje otpadom

Prema planu, danas će prikupljanje i odvoz smeća od pravnih i fizičkih lica biti organizovano u naseljima:

Prutače – Ograđenovac – Čande – Ćoseti – Hukelji – Rašljani, Cerik –Bijela – Gornja Skakava – Gredice 1 – Donji Brezik – 1.Maj, Novo Brčko – EŠ Naselje – Bijeljinska cesta, Klanac – Rijeke.

Služba za javnu higijenu

Održavanje javnih, zelenih i saobraćajnih površina će se odvijati u skladu sa Planom i programom nadležnog odjeljenja Vlade Brčko distrikta BiH za održavanje javnih površina:

  • Sakupljanje i uklanjanje otpadaka sa javnih površina, ručno čišćenje javnih površina, pražnjenje posuda za otpatke.
  • Održavanje pješačke  zone i Bulevara Mira: čišćenje, sakupljanje otpadaka i pražnjenje korpica
  • Održavanje javnih i zelenih površina u skladu sa godišnjim planom

Sektor za zbrinjavanje napuštenih životinja

  • Udomljavanje pasa iz azila svakog utorka i petka od 10:00 – 11:00 h

OSTALE AKTIVNOSTI

O ostalim uslugama koje pruža JP „Komunalno Brčko“ možete saznati više u korisničkom servisu na www.komunalno.ba ili kontaktiranjem Pozivnog centra 0800

Nazad na listu