Servisne informacije

SERVISNE INFORMACIJE za četvrtak 4.1.2024. godine

RJ ELEKTRODISTRIBUCIJA

Zastoji u isporuci električne energije:

 • DV 10 kV Gredice (Sandići veći dio i Slijepčevići dio) zastoj u vremenu od 11:30 h do 14:30 h
 • Brezovo Polje dio, Selo Brezovo Polje dio, Trnjaci, Slijepčevići dio, Sandići dio, Gredice dio i Gredice Marići dva kratkotrajna prekida u isporuci električne energije (prvi oko 11:30 h a drugi po završetku radova planirano oko 14:30 h)
 • TS 10/0,4kV Begovača 1 (jedan NN izlaz), zastoj 1 h u toku dana

RJ VODOVOD I KANALIZACIJA

 • Radovi na priključenju novih korisnika na vodovodnu mrežu izvode se u MZ Omerbegovača i ul. Omladinska i Mostarska.
 • U gradskom vodovodnom sistemu očekuje se uredno vodosnabdijevanje.
 • U lokalnim vodovodnim sistemima se očekuje uredno snabdijevanje.
 • Kvalitet vode je zadovoljavajući i odgovara Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (Sl. glasnik BiH, brojevi: 40/10, 43/10 i 30/12).

RJ ČISTOĆA

Služba za upravljanje otpadom

Prema planu, danas će prikupljanje i odvoz smeća od pravnih i fizičkih lica biti organizovano u naseljima:

 • Centar – Srpska Varoš – Ilićka, Grčica, Gornji Rahić, Dizdaruša – Poljoprivrednik, Mujkići – Gluhakovac – Brod donja strana, Broduša – Stari Rasadnik – Brod lijeva strana.

Služba za javnu higijenu

Održavanje javnih, zelenih i saobraćajnih površina će se odvijati u skladu sa Planom i programom nadležnog odjeljenja Vlade Brčko distrikta BiH za održavanje javnih površina:

 • Sakupljanje i uklanjanje otpadaka sa javnih površina, ručno čišćenje javnih površina, pražnjenje posuda za otpatke.
 • Održavanje pješačke  zone i Bulevara Mira: čišćenje, sakupljanje otpadaka i pražnjenje korpica
 • Održavanje javnih i zelenih površina u skladu sa godišnjim planom

Sektor za zbrinjavanje napuštenih životinja

 • Udomljavanje pasa iz azila svakog utorka i petka od 10:00 – 11:00 h

OSTALE AKTIVNOSTI

O ostalim uslugama koje pruža JP „Komunalno Brčko“ možete saznati više u korisničkom servisu na www.komunalno.ba ili kontaktiranjem Pozivnog centra 0800 505 07.  

Nazad na listu