Servisne informacije

SERVISNE INFORMACIJE za petak 15.9.2023. godine

RJ ELEKTRODISTRIBUCIJA

Zastoji u isporuci električne energije:

 • Banjalučka dio, Bolnička dio, Najfe Šehić, Faruka Kučukalića, Alosmana Topčića, Hivzije i Hilmije Jerkovića dio, Muderisa Ibrahimbegovića dio, Fehrata Mujanovića, Milene Pavlović Barili, Berberovića dio, Dejtonska dio, Huseina kapetana Gradaščevića, Reisa Džemaludina Čauševića dio, Musala dio, Ajanovića dio, dr Sakiba Edhemovića, Hasana Aganovića Tača dio, Asima Derviševića dio, Trobradovića sokak, Mujdanovaca dio, Eldina Hadžića dio, Dražena Petrovića, Alije Isakovića, Klebića i Braće Suljić – kratkotrajni zastoj u terminu 09:15-09:45 h
 • Plazulje dio – kratkotrajni zastoj oko 10:00 h
 • Čande dio – zastoj u trajanju od 1 h tijekom dana
 • Tešino Brdo – zastoj u trajanju od 2 h tijekom dana
 • Palanka manji dio – zastoj u trajanju od 2 h tijekom dana
 • Boće manji dio – zastoj u trajanju od 2 h tijekom dana

RJ VODOVOD I KANALIZACIJA

 • Sanacije curenja vode na vodovodnoj mreži u ulici Huseina Kapetana Gradaščevića i MZ Šatorovići, zaseok Koreja. Moguć je prekid u vodosnabdijevanju u dijelu naselja gdje se izvode radovi.
 • U gradskom vodovodnom sistemu očekuje se uredno vodosnabdijevanje, a u lokalnim vodovodnim sistemima mogući su poremećaji u vidu pada pritiska i povremenih prekida u isporuci  vode krajnjim potrošačima.
 • Kvalitet vode je zadovoljavajući i odgovara Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (Sl. glasnik BiH, brojevi: 40/10, 43/10 i 30/12).

RJ ČISTOĆA

Služba za upravljanje otpadom

Prema planu, danas će prikupljanje i odvoz smeća od pravnih i fizičkih lica biti organizovano u naseljima: Prutače – Ograđenovac – Čande – Ćoseti – Hukelji – Rašljani, Cerik –Bijela – Gornja Skakava – Gredice 1 – Donji Brezik – 1.Maj, Novo Brčko – EŠ Naselje – Bijeljinska cesta, Klanac – Rijeke.

Služba za javnu higijenu

Održavanje javnih, zelenih i saobraćajnih površina će se odvijati u skladu sa Planom i programom nadležnog odjeljenja Vlade Brčko distrikta BiH za održavanje javnih površina:

 • Sakupljanje i uklanjanje otpadaka sa javnih površina, ručno čišćenje javnih površina, pražnjenje posuda za otpatke.
 • Održavanje pješačke  zone i Bulevara Mira: čišćenje, sakupljanje otpadaka i pražnjenje korpica
 • Održavanje javnih i zelenih površina u skladu sa godišnjim planom

Sektor za zbrinjavanje napuštenih životinja

 • Udomljavanje pasa iz azila svakog utorka i petka od 10:00 – 11:00 h

OSTALE AKTIVNOSTI

O ostalim uslugama koje pruža JP „Komunalno Brčko“ možete saznati više u korisničkom servisu na www.komunalno.ba ili kontaktiranjem Pozivnog centra 0800 505 07.

Nazad na listu