Servisne informacije

SERVISNE INFORMACIJE za ponedjeljak 18.9.2023. godine

RJ ELEKTRODISTRIBUCIJA

Zastoji u isporuci električne energije:

  • TS 10/0,4 kV Meraje 1, Hemodijaliza, Kolobara 4 – zastoj u trajanju od 9:15 – 9:45 h
  • TS 10/0,4 kV Fabrika vode – zastoj u trajanju od 9:45 – 10:00 h
  • TS 10/0,4 kV Palanka 2 (jedan NN izlaz) – zastoj 1 – 2 h u toku dana

RJ VODOVOD I KANALIZACIJA

  • Sanacije curenja vode na vodovodnoj mreži u naselju Ilićka i ulici Radivoja Koraća. Moguć je prekid u vodosnabdijevanju u dijelu naselja gdje se izvode radovi.
  • U gradskom vodovodnom sistemu očekuje se uredno vodosnabdijevanje, a u lokalnim vodovodnim sistemima mogući su poremećaji u vidu pada pritiska i povremenih prekida u isporuci  vode prema krajnjim potrošačima.
  • Kvalitet vode je zadovoljavajući i odgovara Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (Sl. glasnik BiH, brojevi: 40/10, 43/10 i 30/12).

RJ ČISTOĆA

Služba za upravljanje otpadom

Prema planu, danas će prikupljanje i odvoz smeća od pravnih i fizičkih lica biti organizovano u naseljima: Centar – Srpska Varoš – Ilićka – Potočari, Grčica, Dizdaruša – Poljoprivrednik, Broduša – Stari Rasadnik – Brod lijeva strana, Plazulje – Grbavica – Donji Rahić – Ulice – Gorice, Mujkići – Gluhakovac – Brod desna strana, Vučilovac – Drenava.

Služba za javnu higijenu

Održavanje javnih, zelenih i saobraćajnih površina će se odvijati u skladu sa Planom i programom nadležnog odjeljenja Vlade Brčko distrikta BiH za održavanje javnih površina:

  • Sakupljanje i uklanjanje otpadaka sa javnih površina, ručno čišćenje javnih površina, pražnjenje posuda za otpatke.
  • Održavanje pješačke  zone i Bulevara Mira: čišćenje, sakupljanje otpadaka i pražnjenje korpica
  • Održavanje javnih i zelenih površina u skladu sa godišnjim planom

Sektor za zbrinjavanje napuštenih životinja

  • Udomljavanje pasa iz azila svakog utorka i petka od 10:00 – 11:00 h

OSTALE AKTIVNOSTI

O ostalim uslugama koje pruža JP „Komunalno Brčko“ možete saznati više u korisničkom servisu na www.komunalno.ba ili kontaktiranjem Pozivnog centra 0800 505 07.  

Nazad na listu