Novosti

Nastavljeni razgovori između predstavnika sindikata i rukovodstva JP „Komunalno Brčko

Rukovodstvo Javnog preduzeća „Komunalno Brčko“ i predstavnici sindikalnih organizacija nastavili su razgovore o poboljšanju uslova rada za zaposlenike ovog javnog preduzeća, posebno radnika na terenu, kao i povećanju plate, što je bio predmet i ranijih razgovora.

Na juče popodne održanom sastanku, kojem su u ime rukovodstva preduzeća prisustvovali članovi Upravnog odbora Saša Vrkačević, Mirsad Hasanbašić i Dragan Tomić, direktor preduzeća Kemal Atić i zamjenici direktora Mićo Stevanović i Luka Marić, sa jedne, i predstavnici Sindikalne organizacije Elektrodistribucija predsjednik Zoran Gajić, Đorđe Vuković i Stevan Zoranović, te predsjednik Sindikata Brčko distrikta BiH Igor Babić, sa druge strane, postignut je dogovor o povećanju plate  zaposlenicima u JP „Komunalno Brčko“.

Predstavnici Sindikata takođe insistiraju na uspostavljanju sistema brige o radnicima koji će pratiti rast inflacije, kao i na uvođenju naknade za prevoz, u skladu sa zakonom.

Rukovodstvo preduzeća izrazilo je spremnost da realizuje ove zahtjeve, o čemu će se dalje konsultovati sa čelnicima Vlade i Skupštine Brčko distrikta BiH. Ono što prvo slijedi u najkraćem roku jeste izmjena internih akata preduzeća koji regulišu ovu oblast, te pribavljanje saglasnosti Skupštine Brčko distrikta BiH, kao osnivača Javnog preduzeća „Komunalno Brčko“ za izmjene pravilnika i drugih akata kojima će se zaposlenicima JP „Komunalno Brčko“ omogućiti povećanje plate u narednom periodu.

Nazad na listu