Servisne informacije

SERVISNE INFORMACIJE za četvrtak 27.4.2023. godine

RJ ELEKTRODISTRIBUCIJA

Zastoji u isporuci električne energije:

 • Bukvik dio i Srpska Varoš dio (Ivana Frane Jukića dio, Alekse Šantića dio, Ilije Milosavljevića Kolarca dio, Svetog Save dio, Jovana Jovanovića Zmaja dio) – zastoj u vremenu od  09:00 – 11:00 h;
 • Bukvik dio i Srpska Varoš dio (Ivana Frane Jukića dio, Josifa Pančića, Jovana Jovanovića Zmaja dio, Jovana Skerlića dio) – zastoj u vremenu od  11:00 – 13:00 h;
 • TS 10/0,4 kV Rahić 3 (jedan NN izlaz) – zastoj 1h u toku dana
 • DV 10 kV Maoča – zastoj 1h u toku dana
 • TS 10/0,4 kV Vučilovac 1 (jedan NN izlaz) – zastoj 1h u toku dana

RJ VODOVOD I KANALIZACIJA

 • Sanacija curenja vode na vodovodnoj mreži u ulici Ilićka XI. Moguć je prekid u vodosnabdijevanju u dijelu naselja gdje se izvode radovi.
 • U gradskom i lokalnim vodovodnim sistemima  očekuje se uredno vodosnabdijevanje.
 • Kvalitet vode je zadovoljavajući i odgovara Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (Sl. glasnik BiH, brojevi: 40/10, 43/10 i 30/12).

RJ ČISTOĆA

Služba za upravljanje otpadom

Prema planu, danas će prikupljanje i odvoz smeća od pravnih i fizičkih lica biti organizovano u naseljima: Centar – Srpska Varoš – Ilićka, Grčica, Gornji Rahić, Dizdaruša – Poljoprivrednik, Mujkići – Gluhakovac – Brod donja strana, Broduša – Stari Rasadnik – Brod lijeva strana.

Besplatna akcija prikupljanja krupnog otpada – lokacije odlaganja za četvrtak

 • Klanac – parking kod zgrade MZ
 • Rijeke – proširenje puta kod džamije i parking kod zgrade MZ
 • Grčica – kod fudbalskog igrališta, ugao ulice Pavla Savića (prije dječijeg igrališta na Ilićki)
 • Poljoprivrednik – parking kod zgrade MZ 4. Juli
 • Dizdaruša – parking kod zgrade MZ, raskrsnica Omerbegovača – Boderište
 • Četvrti Juli – parking kod zgrade MZ

Služba za javnu higijenu

Održavanje javnih, zelenih i saobraćajnih površina će se odvijati u skladu sa Planom i programom nadležnog odjeljenja Vlade Brčko distrikta BiH za održavanje javnih površina:

 • Sakupljanje i uklanjanje otpadaka sa javnih površina, ručno čišćenje javnih površina, pražnjenje posuda za otpatke.
 • Održavanje pješačke  zone i Bulevara Mira: čišćenje, sakupljanje otpadaka i pražnjenje korpica
 • Održavanje javnih i zelenih površina u skladu sa godišnjim planom

Sektor za zbrinjavanje napuštenih životinja

 • Udomljavanje pasa iz azila svakog utorka i petka od 10:00 – 11:00 h

OSTALE AKTIVNOSTI

O ostalim uslugama koje pruža JP „Komunalno Brčko“ možete saznati više u korisničkom servisu na www.komunalno.ba ili kontaktiranjem Pozivnog centra 0800 505 07.  

Nazad na listu