Servisne informacije

SERVISNE INFORMACIJE za četvrtak 25.07.2019. godine

RJ ELEKTRODISTRIBUCIJA

Zastoji u isporuci električne energije:

naselje Brka dva prekida po 15 min u 09:00 h i po završetku radova oko 13:00 h i Donja Brka, zastoj u vremenu od 09:00-13:00 h;

naselja Bukvik dio, Gajevi, Prijedor, Stjepkovica vodovod, Podarevac, Skakava Gornja i Rašljani, zastoj u vremenu od 09:00 do 11:00 h;

ulica Kantardžića, zastoj u trajanju od pola sata tijekom dana;

Brezovo Polje-Šorovi, zastoj u trajanju od pola sata tijekom dana;

Napomena: Za danas planirani radovi na DV 10 kV Cerik u naseljima Cerik, Bubanj i Dubrave dio se odgađaju.

RJ VODOVOD I KANALIZACIJA.

  • Stanje vodosnabdijevanja gradskog i lokalnih vodovodnih sistema pod upravom JP „Komunalno Brčko“ je uredno.
  • Kvalitet vode je zadovoljavajući  i odgovara Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (Sl. list BiH 40/10).

 

RJ ČISTOĆA

Služba za upravljanje otpadom

Prema planu, danas će prikupljanje i odvoz smeća od pravnih i fizičkih lica biti organizovano u naseljima: Centar – Srpska Varoš – Ilićka, Grčica, Gornji Rahić, Dizdaruša – Poljoprivrednik, Mujkići – Gluhakovac – Brod donja strana, Broduša – Stari Rasadnik – Brod lijeva strana.

Služba za javnu higijenu

ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH I SAOBRAĆAJNIH POVRŠINA u skladu sa Planom i programom nadležnog odjeljenja Vlade Brčko distrikta BiH za održavanje javnih površina:

  • Sakupljanje i uklanjanje otpadaka sa javnih površina, ručno čišćenje javnih površina, pražnjenje posuda za otpatke.
  • Održavanje pješačke  zone i Bulevara mira: čišćenje, sakupljanje otpadaka i pražnjenje korpica provodi  se u dvije smjene od 05:00 do 22:00 h
  • Okopavanje parcela sa zasađenim biljnim materijalom: grad
  • Mašinsko košenje travnjaka: Savski put, centar, Bulevar mira, Trg pravde, Arhiv, Bijela džamija
  • Zalivanje biljnog materijala: grad

 

Sektor za zbrinjavanje napuštenih životinja

  • Udomljavanje pasa iz azila svakog utorka i petka od 10:00 – 11:00 h

 

OSTALE AKTIVNOSTI

Usluge održavanja – Uslužno košenje, održavanje i uređenje zelenih površina za pravna i fizička lica u skladu sa cjenovnikom preduzeća.

Usluga dostave vode u cisterni : Obavještavamo građane da vršimo isporuku vode u cisterni. Ova usluga pogodna je za punjenje dvorišnih bazena, prilikom organizacije raznih skupova i sl. Usluga je dostupna radnim danima, a prije isporuke potrebno je izvršiti uplatu na šalterima Blagajne. Jedna isporuka cisterne kapaciteta 10 metara kubnih u krugu do 20 km košta 100 KM. Za dodatne informacije pozvati 0800 505 07.

ostalim i dodatnim uslugama koje pruža JP „Komunalno Brčko“ možete saznati više u korisničkom servisu na www.komunalno.ba ili kontaktiranjem Pozivnog centra 0800 505 07.

Nazad na listu