Novosti

25.07.2019. Supervizor Scanlan posjetio JP “Komunalno Brčko”

Prvi zamjenik visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini i supervizor za Brčko Michael Scanlan boravio je danas u zvaničnoj posjeti Javnom preduzeću “Komunalno Brčko”.

Na sastanku koji je trajao duže od sat vremena sa supervizorom su razgovarali direktor preduzeća Kemal Atić,  predsjednik Upravnog odbora Anto Ilić, zamjenik direktora Dragan Jelisić i šef Radne jedinice “Elektrodistribucija” Armin Drapić.

Supervizora Scanlana rukovodstvo preduzeća upoznalo je sa trenutnim stanjem u preduzeću, aktuelnim poslovima, funkcionisanju osnovnih djelatnosti preduzeća, ali je centralna tema razgovora bila snabdijevanje Brčko distrikta BiH električnom energijom.

Supervizor je u ranijem periodu obavio razgovore sa rukovodstvima elektroprivreda Bosne i Hercegovine i Republike Srpske, da bi se upoznao sa mogućnostima koja ova dva snabdjevača mogu da ponude Brčko distriktu BiH u budućnosti. Na sastanku u JP “Komunalno Brčko” dobio je više informacija o mogućnostima preduzeća kada je riječ o nabavci električne energije i daljem snabdijevanju kupaca.

S obzirom da nabavka i razgovori o snabdijevanju Brčko distrikta BiH električnom energijom za predstojeći period tek slijede, supervizor je rekao da će biti podrška u procesu obezbjeđivanja najpovoljnijih uslova snabdijevanja električnom energijom za Distrikt.

Razgovarano je i o drugim temama i poslovima koji su u nadležnosti JP “Komunalno Brčko”.

Nazad na listu