Servisne informacije

SERVISNE INFORMACIJE za četvrtak 23.12.2021. godine

RJ ELEKTRODISTRIBUCIJA

Zastoji u isporuci električne energije:

 • TS 10/0,4 kV Gornji Brezik, Stanovi, Buzekara – dva kraća zastoja, u 09:30 h i 14:30 h
 • TS 10/0,4 kV Brezovo Polje selo 1 (jedan NN izlaz ) – zastoj od 1h u toku dana
 • TS 10//0,4 kV Slijepčevići (jedan NN izlaz ) –zastoj od 1h u toku dana
 • TS 10/0,4 kV Donje Dubravice  (jedan NN izlaz) – zastoj od 1h u toku dana

RJ VODOVOD I KANALIZACIJA.

 • U gradskom vodovodnom sistemu očekuje se uredno vodosnabdijevanja.
 • Sanacija bunara na izvorištu Islamovac je završena, bunar je ponovo priključen u sistem, tako da će od danas stanovnici koji se snabdijevaju sa rezervoara Štrepci imati urednije vodosnabdijevanje;
 • Radi se sanacija kvara na Bukvičkom platou, radovi bi trebalo da budu okončani do 15:00 h, kada će i stanovnici imati normalni vodosnabdijevanje
 • U naselju Cerik normalizovano je vodosnabdijevanje, a danas će biti izvođeni dodatni radovi da se poboljša pritisak vode u sistemu
 • Kvalitet vode je zadovoljavajući i odgovara Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (Sl. glasnik BiH, brojevi: 40/10, 43/10 i 30/12).

RJ ČISTOĆA

Služba za upravljanje otpadom

 • Prema planu, danas će prikupljanje i odvoz smeća od pravnih i fizičkih lica biti organizovano u naseljima: Centar – Srpska Varoš – Ilićka, Grčica, Gornji Rahić, Dizdaruša – Poljoprivrednik, Mujkići – Gluhakovac – Brod donja strana, Broduša – Stari Rasadnik – Brod lijeva strana.

Služba za javnu higijenu

ODRŽAVANjE JAVNIH, ZELENIH I SAOBRAĆAJNIH POVRŠINA u skladu sa Planom i programom nadležnog odjeljenja Vlade Brčko distrikta BiH za održavanje javnih površina:

 • Sakupljanje i uklanjanje otpadaka sa javnih površina, ručno čišćenje javnih površina, pražnjenje posuda za otpatke.
 • Održavanje pješačke  zone i Bulevara Mira: čišćenje, sakupljanje otpadaka i pražnjenje korpica
 • Održavanje javnih i zelenih površina u skladu sa godišnjim planom

Sektor za zbrinjavanje napuštenih životinja

 • Udomljavanje pasa iz azila svakog utorka i petka od 10:00 – 11:00 h

OSTALE AKTIVNOSTI

O ostalim uslugama koje pruža JP „Komunalno Brčko“ možete saznati više u korisničkom servisu na www.komunalno.ba ili kontaktiranjem Pozivnog centra 0800 505 07.  

Nazad na listu