Servisne informacije

SERVISNE INFORMACIJE za četvrtak 16.05.2019. godine

Servisne Informacije

RJ ELEKTRODISTRIBUCIJA

Zastoji u isporuci električne energije:

– Naselje Palanka dio, u vremenu od 09:00 – 11:00 h;

– Naselje Brka dio, u vremenu od 11:00 do 13:00 h;

– Naselje Brka dio (izlaz prema Rahiću), prekid u trajanju od 2 h tokom dana;

– Bijeljinska cesta dio (Automoto društvo), prekid u trajanju od 1 h tokom dana;

– Napomena: Planirani radovi u naseljima Seonjaci dio i Panjik dio odgađaju se.

RJ VODOVOD I KANALIZACIJA.

  • Stanje vodosnabdijevanja gradskog i lokalnih vodovodnih sistema pod upravom JP „Komunalno Brčko“ je uredno.
  • Kvalitet vode je zadovoljavajući  i odgovara Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (Sl. list BiH 40/10).

RJ ČISTOĆA

Služba za upravljanje otpadom

Prema planu, danas će prikupljanje i odvoz smeća od pravnih i fizičkih lica biti organizovano u naseljima: Centar – Srpska Varoš – Ilićka, Grčica, Gornji Rahić, Dizdaruša – Poljoprivrednik, Mujkići – Gluhakovac – Brod donja strana, Broduša – Stari Rasadnik – Brod lijeva strana.

Služba za javnu higijenu

ČIŠĆENJE JAVNIH I SAOBRAĆAJNIH POVRŠINA U GRADSKOM PODRUČJU u skladu sa Planom i programom nadležnog odjeljenja Vlade Brčko distrikta BiH za održavanje javnih površina.

  • Sakupljanje i uklanjanje otpadaka sa javnih površina, ručno čišćenje javnih površina, pražnjenje posuda za otpatke.
  • Održavanje pješačke  zone i Bulevara mira: čišćenje, sakupljanje otpadaka i pražnjenje korpica provodi  se u dvije smjene od 05:00 do 22:00 h
  • Mašinsko košenje travnjaka: oko nove zgrade policije, OHR-Tehnička škola, naselja Rosulje i Ivici, izletište Ficibajer
  • Okopavanje biljnog materijala: trajnice, mlada živa ograda, ruže – u gradskom području
  • Orezivanje žive zelene ograde u gradskom području

Sektor za zbrinjavanje napuštenih životinja

  • Udomljavanje pasa iz azila svakog utorka i petka od 10:00 – 11:00 h

OSTALE AKTIVNOSTI

Usluge održavanja – Uslužno košenje, održavanje i uređenje zelenih površina za pravna i fizička lica u skladu sa cjenovnikom preduzeća.

ostalim i dodatnim uslugama koje pruža JP „Komunalno Brčko“ možete saznati više u korisničkom servisu na www.komunalno.ba ili kontaktiranjem Pozivnog centra 0800 505 07.

Nazad na listu