Novosti

15.05.2019. Počinje izgradnja vodovodne mreže u MZ Gluhakovac

Nakon uspješno realizovanog projekta izgradnje vodovodne mreže za priključenje zgrade za boračku populaciju Armije R BiH i HVO na gradsku vodovodnu mrežu, Radna jedinica Vodovod i kanalizacija od sutra kreće sa realizacijom projekta “Izgradnja vodovodne mreže u ulici Lejlića u Mjesnoj zajednici Gluhakovac“. Projekat će biti izveden prema zaključenom Ugovoru o izvođenju radova između Odjela za komunalne poslove Vlade Brčko distrikta BiH i JP “Komunalno Brčko“ d.o.o. Brčko distrikt BiH.

Radovi se realizuju na osnovu provedenog  otvorenog postupka za nabavku radova, te predmjerom radova iskazanim u tenderskoj dokumentaciji, u kojem je JP “Komunalno Brčko“ izabrano kao najpovoljniji ponuđač.

Cijena ugovorenih radova iznosi  11.641,50 KM sa uračunatim PDV-om i svim troškovima.

Svi radovi bit će izvedeni u skladu sa važećim tehničkim propisima, normativima i standardima koji važe za izvođenje radova ove vrste, vlastitim kadrovskim i materijalno-tehničkim kapacitetima.

U okviru projekta biće izgrađeno 150 m vodovodne mreže, čime će biti stvoreni uslovi za priključenje novih korisnika na vodovodnu mrežu.

Nazad na listu