Servisne informacije

SERVISNE INFORMACIJE za petak 17.05.2019. godine

Servisne Informacije

RJ ELEKTRODISTRIBUCIJA

Zastoji u isporuci električne energije:

– Potočari, Čađavac, Stanovi, Buzekara, Gornji Brezik dio, Gornje i Donje Dubravice i Sombići u vremenu od 14:00 – 16:00 h;

– Brka dio u vremenu od 09:00 – 11:00 h;

– Brka dio u vremenu od 11:00 – 13:00 h;

– Ciglana zastoj u trajanju od 08:30 : 10:30 h;

– Ciglana, ulica Svete Ristića Svračeta, dva zastoja u trajanju od pola sata od 11:00 h;

–  Naselje Suljagića sokak, ulica Bašeskija oko broja 86, zastoj u trajanju od 2 – 3 sata tokom dana;

–  Ulica Prof. Murata Efendije Sinanagića, zastoj u trajanju od pola sata tokom dana;

RJ VODOVOD I KANALIZACIJA

  • Stanje vodosnabdijevanja gradskog i lokalnih vodovodnih sistema kojima upravlja JP “Komunalno Brčko” biće uredno i nema planiranih isključenja potrošača radi izvođenja radova na mreži.
  • Kvalitet vode u gradskom i ostalim lokalnim sistemima je zadovoljavajući  i odgovara Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (Sl. list BiH 40/10).

RJ ČISTOĆA

Služba za upravljanje otpadom

Prema planu, danas će prikupljanje i odvoz smeća od pravnih i fizičkih lica biti organizovano u naseljima: Kolobara – Burića Brdo – Meraje – Ivici – Rosulje, Prutače – Ograđenovac – Čande – Ćoseti – Hukelji – Rašljani, Cerik –Bijela – Gornja Skakava – Gredice 1 – Donji Brezik – 1.Maj, Novo Brčko – EŠ Naselje – Bijeljinska cesta, Klanac – Rijeke.

Služba za javnu higijenu

ČIŠĆENjE JAVNIH SAOBRAĆAJNIH POVRŠINA U GRADSKOM PODRUČJU u skladu sa Planom i programom nadležnog odjeljenja Vlade Brčko distrikta BiH za održavanje javnih površina:

  • Sakupljanje i uklanjanje otpadaka sa javnih površina, ručno čišćenje površina, pražnjenje posuda za otpatke.
  • Održavanje pješačke  zone i bulevara Mira: čišćenje, sakupljanje otpadaka i pražnjenje korpica provodi  se u dvije smjene, permanentno u periodu od 05:00 do 22:00 h
  • Mašinsko košenje travnjaka u gradskom području (1. prioritet) – ulica Meše Selimovića,  Klosterska, Štrosmajerova, Bulevar mira, Mehmedagića, Klosterska, kuća Kočića;
  • Okopavanje biljnog matrijala u gradskom području: trajnice, mlada živa ograda, ruže
  • Orezivanje žive zelene ograde u gradskom području
  • Prihrana ružičnjaka

Sektor za zbrinjavanje napuštenih životinja

  • Udomljavanje pasa iz azila svakog utorka i petka od 10:00 – 11:00 h

OSTALE AKTIVNOSTI

Usluge održavanja – Uslužno košenje, održavanje i uređenje zelenih površina i cvjetnjaka za pravna i fizička lica u skladu sa cjenovnikom preduzeća.

ostalim i dodatnim uslugama koje pruža JP „Komunalno Brčko“ možete saznati više u korisničkom servisu na www.komunalno.ba ili kontaktiranjem Pozivnog centra 0800 505 07.

Nazad na listu