Obavještenja za kupce

RJ Elektrodistribucija nabavila dvije mobilne trafostanice

Javnom preduzeću “Komunalno Brčko” – radnoj jedinici “Elektrodistribucija” isporučene su dvije mobilne trafostanice – mobilna trafostanica  sa mobilnom platformom 10(20)/0,4 kV, snage 1×630 kVA, sa vanjskim posluživanjem i mobilna trafostanica  sa mobilnom platformom 10(20)/0,4 kV, snage 1×1000 kVA, takođe sa vanjskim posluživanjem.

Ove dva prenosna elektroenergetska uređaja finansirana su sredstvima granta, koji je Javnom preduzeću „Komunalno Brčko“ Vlada Distrikta odobrila u oktobru 2020. godine.

Ideja o nabavci ovakvih trafostanica, koje je na području BiH prvo nabavilo JP  „Komunalno Brčko“, nastala je 2014. godine, kada je Brčko, ali i našu i susjedne države, pogodila velika poplava, te su brojni elektroenergetski objekti morali biti isključeni sa napajanja zbog ugroženosti od nabujale vode, a dio stanovništva bio je bez snabdijevanja električnom energijom. Ideja je tek sada realizovana, zahvaljujući naporima rukovodstva preduzeća i podršci OHR-a.

Ove mobilne trafostanice direktno se mogu priključiti na dalekovod, a s obzirom na snagu koju posjeduju, mogu da opslužuju manja naselja. Osim toga, pogodne su i kao privremeni priključci za industrijska postrojenja koja čekaju izgradnju vlastitih trafostanica.

Vrijednost ove dvije trafostanice, koje je napravila kompanija Deling iz Tuzle, je 255.330 KM.

Sredstvima istog granta, čiji je ukupan iznos 1,5 miliona KM, predviđena je još realizacija sljedećih projekata:

■ Izgradnja 35 kV kablovskog voda od ČTS 35/10 kV Brčko I do ČTS 35/10 kV Brčko III sa pripadajućim optičkim vodom

■ Izgradnja 10/20 kV kablovskog voda od ČTS 35/10 kV Brčko III do TS 10(20)/0,4 kV Centar 1

■ Izgradnja stubne trafostanice BSTS (10/20)/0,4 kV Maoča 8 sa priključnim 10 kV vodom i niskonaponskim raspletom (NN rasplet)

■ Izgradnja stubne trafostanice BSTS (10/20)/0,4 kV Rašljani 4 sa priključnim 10 kV vodom i niskonaponskim raspletom (NN rasplet)

■ Izgradnja stubne trafostanice BSTS 10(20)/0,4 kV snage 250 kVA sa pripadajućim 10 kV priključnim vodom u naselju Bukvik.

■ Izgradnja kompaktne betonske trafostanice KBTS 10(20)/0,4 kV snage 400 kVA u naselju Donji Brezik.

Proces realizacije za sve projekte izgradnje novih kablovskih vodova i instalacije novih trafostanica je u toku. Urađena je projektna dokumentacija, a u toku su postupci nabavke potrebne opreme. Očekuje se da će svi projekti biti završeni do kraja godine.

Nazad na listu