Servisne informacije

SERVISNE INFORMACIJE za utorak 18.5.2021. godine

RJ ELEKTRODISTRIBUCIJA

Zastoji u isporuci električne energije:

 • Krepšić, Marković Polje, Vučilovac, Laništa, Plazulje, dio naselja Gorice, dio naselja Grbavica, dio naselja Gluhakovac, zastoj u vremenu od 09:00 – 10:30 h;
 • Poljoprivrednik, Grčica dio naselja, dio naselja Dizdaruša, Klanac, Novo Brčko dio, Broduša, Ivici, Suljagića Sokak, Brod dio naselja, Rijeke dio naselja, Begovača dio naselja, Grbavica dio naselja, Pljoštare, Gluhakovac dio, Ulice, Donji Rahić, Gornji i Donji Vukšić, dva zastoja u trajanju do 5 minuta, prvi put u terminu oko 10:30 h, i drugi u terminu od 11:30 – 12:00 h;
 • Seonjaci, Panjik, Poljaci, Jagodnjak, Donja i Gornja Skakava, Marićani, Odboj, Gajevi, Bosutka, Dubrave, Bubanj, Bukvik, Prijedor, Stjepkovica, Podarevac, Rašljani, Bijela, pijaca Arizona i Cerik, dva zastoja u trajanju do 5 minuta, prvi put u terminu oko 12:00 h i drugi u terminu od 13:00 – 13:30 h;
 • Centar, Kolobara veći dio, Mujikići manji dio, Meraje dio, Gluhakovac dio, Ivici dio, Novo Brčko dio, Plazulje dio i Bulevar dio, zastoj u vremenu od 13:30 h – 15:00 h;
 • Kolobara manji dio, Mujkići, Maraje dio, dva kraća zastoja u trajanju do 5 minuta, prvi u terminu od 13:15 – 13:30 h, a drugi u terminu od 15:00 – 15:15 h;
 • Gornji Zovik dio, zastoj u trajanju do 4 h u toku dana;
 • Meraje dio (ulica Klebića), zastoj u trajanju do 1 h u toku dana;

RJ VODOVOD I KANALIZACIJA

 • Na lokalnim i gradskom vodovodu vodosnadbijevanje će biti uredno
 • Kvalitet vode je zadovoljavajući i odgovara Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (Sl. glasnik BiH, brojevi: 40/10, 43/10 i 30/12)

RJ ČISTOĆA

Služba za odvoz otpada:

Prema planu, danas će prikupljanje i odvoz smeća od pravnih i fizičkih lica biti organizovano u naseljima: Kolobara – Burića Brdo – Meraje – Ivici – Rosulje, Donji Brezik – Prvi Maj, Klanac – Rijeke – Brčko Novo, Omerbegovača – Boće – Boderište – Gornji Zovik – Donji Zovik – Štrepci, Seonjaci – Dubrave – Prijedor – Stjepkovica – Gredice 1, Eš naselje – Bijeljinska cesta – Brezovo Polje (Čaršija, Selo, Novo naselje).

Služba za javnu higijenu

ODRŽAVANJE JAVNIH, ZELENIH I SAOBRAĆAJNIH POVRŠINA u skladu sa Planom i programom nadležnog odjeljenja Vlade Brčko distrikta BiH za održavanje javnih površina:

 • Sakupljanje i uklanjanje otpadaka sa javnih površina, ručno čišćenje javnih površina, pražnjenje posuda za otpatke
 • Održavanje pješačke  zone i Bulevara Mira: čišćenje, sakupljanje otpadaka i pražnjenje korpica
 • Održavanje javnih zelenih površina u skladu sa godišnjim planom

Sektor za zbrinjavanje napuštenih životinja

 • U toku prijave za online izložbu pasa
 • Udomljavanje pasa iz azila svakog utorka i petka od 10:00 – 11:00 h

OSTALE AKTIVNOSTI

 • O ostalim uslugama koje pruža JP „Komunalno Brčko“ možete saznati više u korisničkom servisu na www.komunalno.ba ili kontaktiranjem Pozivnog centra 0800 505 07.  
Nazad na listu