Servisne informacije

SERVISNE INFORMACIJE za srijedu 19.5.2021. godine

RJ ELEKTRODISTRIBUCIJA

Zastoji u isporuci električne energije:

 • Brod dio, Lipovac, Ulović, Vitanovići i Bukovac – zastoj u vremenu od 09:30-11:00 h
 • Brka, Donja Brka, Brdo Šterac, Lukavac, Bukvik veći dio i Vitanovići dio (Industrijska zona Jug) – zastoj u vremenu od 11:00-12:30 h
 • Brod (Ul. Mostarska dio) – zastoj u vremenu od 12:30-14:00 h
 • Mujkići, Meraje i Kolobara dio – kratkotrajni prekid (do 2 min) u prijepodnevnim satima (prekid će uticati na ustanove: Dom zdravlja, Hemodijalizni centar i Bolnica)
 • Prutače dio – zastoj u trajanju od 1 h tijekom dana
 • Sarajevska dio – zastoj u trajanju od 1 h tijekom dana

RJ VODOVOD I KANALIZACIJA

 • Na lokalnim i gradskom vodovodu pod upravom JP „Komunalno Brčko“ vodosnadbijevanje će biti uredno
 • Kvalitet vode je zadovoljavajući i odgovara Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (Sl. glasnik BiH, brojevi: 40/10, 43/10 i 30/12).

RJ ČISTOĆA

Služba za upravljanje otpadom

Prema planu, danas će prikupljanje i odvoz smeća od pravnih i fizičkih lica biti organizovano u naseljima: Maoča, Gredice 2 – Sandići – Trnjaci – Popovo Polje – Ražljevo – Slijepčevići – Krbeti – Buzekara, Brka – Ugori, Vitanovići – Bukovac – Bukvik – Palanka – Lipovac – Ulović, Gornja Laništa – Donja Laništa – Donji Vukšić – Gornji Vukšić – Tinjaši – Jagodnjak – Poljaci – Donja Skakava – Krepšić – Marković Polje, Stanovi – Gornji Brezik – Gornje Dubravice – Donje Dubravice – Šatorovići, Pukiš.

Služba za javnu higijenu

ODRŽAVANjE JAVNIH, ZELENIH I SAOBRAĆAJNIH POVRŠINA u skladu sa Planom i programom nadležnog odjeljenja Vlade Brčko distrikta BiH za održavanje javnih površina:

 • Sakupljanje i uklanjanje otpadaka sa javnih površina, ručno čišćenje javnih površina, pražnjenje posuda za otpatke.
 • Održavanje pješačke  zone i Bulevara Mira: čišćenje, sakupljanje otpadaka i pražnjenje korpica
 • Održavanje javnih zelenih površina u skladu sa godišnjim planom

Sektor za zbrinjavanje napuštenih životinja

 • U toku prijave za online izložbu pasa
 • Udomljavanje pasa iz azila svakog utorka i petka od 10:00 – 11:00 h

OSTALE AKTIVNOSTI

 • O ostalim uslugama koje pruža JP „Komunalno Brčko“ možete saznati više u korisničkom servisu na www.komunalno.ba ili kontaktiranjem Pozivnog centra 0800 505 07.  
Nazad na listu