Servisne informacije

SERVISNE INFORMACIJE za srijedu 24.08.2022. godine

RJ ELEKTRODISTRIBUCIJA

Zastoji u isporuci električne energije:

 • Ulice Profesora Aleksandra Nikolića dio, Augusta Šenoe dio, Vilica i Prnjavor dio – zastoj u vremenu od 09:00-11:00 h
 • Potočari dio, Sombići, Donje i Gornje Dubravice i Pukiš dio – zastoj u vremenu od 08:30-14:30 h
 • Potočari dio, Čađavac, Gornji Brezik dio, Stanovi i Buzekara – dva kratkotrajna zastoja (prvi u 08:30 h, a drugi planirano oko 14:30 h)
 • Selo Brezovo Polje dio, Brezovo Polje dio, Popovo Polje dio, Slijepčevići dio, Ražljevo, Krbeti i Posavci – moguća dva kratka zastoja tijekom dana
 • Popovo Polje manji dio – moguć zastoj u trajanju od dva sata tijekom dana

RJ VODOVOD I KANALIZACIJA

 • Izvođenje radova na sanaciji curenja vode na mreži u ulicama Ilićka 5/8, Ivana Frane Jukića i Petra Kočića 27. Moguć je kraći zastoj u vodosnabdijevanju u dijelu naselja gdje se izvode radovi
 • Izvođenje radova na poboljšanju vodosnabdijevanja u MZ Šatorovići
 • Na svim lokalnim vodovodnim sistemima su mogući poremećaji u vodosnadbijevanju u vidu pada pritiska i prekida vodosnadbijevanja, usled nedovoljne količine vode na izvorištima;
 • Kvalitet vode je zadovoljavajući i odgovara Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (Sl. glasnik BiH, brojevi: 40/10, 43/10 i 30/12);

RJ ČISTOĆA

Služba za upravljanje otpadom

Prema planu, danas će prikupljanje i odvoz smeća od pravnih i fizičkih lica biti organizovano u naseljima: Maoča, Gredice 2 – Sandići – Trnjaci – Popovo Polje – Ražljevo – Slijepčevići – Krbeti – Buzekara, Brka – Ugori, Vitanovići – Bukovac – Bukvik – Palanka – Lipovac – Ulović, Gornja Laništa – Donja Laništa – Donji Vukšić – Gornji Vukšić – Tinjaši – Jagodnjak – Poljaci – Donja Skakava – Krepšić – Marković Polje, Stanovi – Gornji Brezik – Gornje Dubravice – Donje Dubravice – Šatorovići, Pukiš.

Služba za javnu higijenu

Održavanje javnih, zelenih i saobraćajnih površina će se odvijati u skladu sa Planom i programom nadležnog odjeljenja Vlade Brčko distrikta BiH za održavanje javnih površina:

 • Sakupljanje i uklanjanje otpadaka sa javnih površina, ručno čišćenje javnih površina, pražnjenje posuda za otpatke.
 • Održavanje pješačke  zone i Bulevara Mira: čišćenje, sakupljanje otpadaka i pražnjenje korpica
 • Održavanje javnih i zelenih površina u skladu sa godišnjim planom

Sektor za zbrinjavanje napuštenih životinja

 • Udomljavanje pasa iz azila svakog utorka i petka od 10:00 – 11:00 h

OSTALE AKTIVNOSTI

O ostalim uslugama koje pruža JP „Komunalno Brčko“ možete saznati više u korisničkom servisu na www.komunalno.ba ili kontaktiranjem Pozivnog centra 0800 505 07.  

Nazad na listu